Tắc nghẽn mạch máu phổi

Tắc nghẽn mạch máu phổi

Tắc nghẽn mạch máu phổi và  5 dấu hiệu cảnh báo 'rất nghiêm trọng' của nó. Cục máu đông từ tĩnh mạch, di chuyển đến phổi. Làm tắc nghẽn mạch máu phổi gọi là thuyên tắc phổi. Tắc nghẽn mạch...

Chương Trình Mã Morse Là Gì?

Mã Morse Là Gì ?

Mã Morse Là Gì ? Là một hệ thống mã hóa ký tự cho phép người vận hành gửi tin nhắn dưới dạng các chuỗi xung điện ngắn hoặc dài, hay nói cách khác là “chấm” và “gạch”. Chương Trình...

Giáo dục

Giải trí

Kinh tế

Văn hóa

Sức khỏe

Người Việt Năm Châu

Khoa học

Bất động sản