iPhone đã không còn an toàn khi Ứng dụng iMessagebị hack dễ dàng. Ảnh: Threatpost.

iPhone đã không còn an toàn

iPhone đã không còn an toàn khi Ứng dụng iMessage bị hack dễ dàng. Thực vậy , chỉ cần một tin nhắn, hacker có thể cài malware vào máy của người dùng mà không cần bất kỳ thao tác nào...

Giáo dục

Giải trí

Kinh tế

Văn hóa

Sức khỏe

Người Việt Năm Châu

Khoa học

Bất động sản