Theo Election Integrity Project® California (EIPCa) cho hay là đã có hơn 400 ngàn phiếu bầu cử nghi vấn đã được gửi đi qua đường bưu điện đến các cư dân của California.
EIPCa, một cơ quan giám sát không  theo đảng phái nào công bố : các phiếu bầu cử nghi vấn này đã được gửi qua đường bưu điện cho những người đã qua đời, di dời và trùng lặp.
Được biết California có 21 triệu cử tri ghi danh, nhiều hơn dân số bất kỳ tiểu bang nào ngoại trừ Florida và Texas, và có số cử tri lớn nhất so với bất cứ nơi nào.
Hàng trăm nghìn lá phiếu bầu cử nghi vấn cho cuộc bầu cử tháng 11 ở California đã được gửi đến những cử tri đã đăng ký, những người có thể đã chuyển đi hoặc đã chết, trong khi hơn một lá phiếu đã được gửi đến hàng ngàn người khác,
Được biết phiếu bầu qua thư đã được gửi đến tất cả những người đăng ký “Đang hoạt động” có chủ đích.
Ngoại trưởng tiểu bang California, Alex Padilla
EIPCa công bố kết quả về câu chuyện phiếu bầu cử nghi vấn này, dựa trên phân tích cơ sở dữ liệu đăng ký cử tri của tiểu bang vào ngày 18 tháng 8 năm 2020 cho Ngoại trưởng của tiểu bang là ông Alex Padilla vào ngày 17 tháng 10. Họ đặt câu hỏi tại sao gần 420.000 lá phiếu được gửi đến những người có khả năng đã chuyển đi hoặc qua đời và tại sao hai đến bốn lá phiếu được gửi đến mỗi người trong số 20.000 cử tri. EIPCa cũng công bố số lượng phiếu bầu qua thư có vấn đề ở mỗi khu vực quốc hội, thượng viện và quốc hội và các quận hạt.
Vài danh sách đáng nghi vấn của những lá phiếu gửi qua thư như sau
-LA Co. nam, sinh năm 1920, được bình chọn lần cuối năm 2004, đã chết ngoài tiểu bang năm 2010, theo SSDI.
-Nữ công ty Placer, sinh năm 1931, mất năm 2015 tại địa chỉ đăng ký cử tri của mình. Phù hợp với hồ sơ tử vong của CA.
-LA Co. nữ, sinh năm 1896, mất năm 1993 tại Quận LA. Phù hợp với hồ sơ tử vong của CA. -Monterey Co. nam, sinh năm 1914, đăng ký năm 1936, bình chọn lần cuối năm 2004. Có khả năng đã qua đời.
-Fresno Co. nam, sinh năm 1936, đăng ký năm 1952, bình chọn lần cuối 1998. Có khả năng đã chuyển đi hoặc đã chết.
-Công ty Alameda nữ với ba đăng ký đang hoạt động – cùng tên, ngày sinh, địa chỉ, điện thoại và email. Đã đăng ký ba lần vào năm 2020 bằng ba phương thức đăng ký. Đã gửi ba lá phiếu.
-LA Co. nam có hai Đăng ký đang hoạt động- cùng tên, ngày sinh, địa chỉ khác nhau nhưng điện thoại và email giống nhau. Đã được đăng ký kép kể từ năm 2016. Đã gửi hai lá phiếu.
Chủ tịch EIPCa Linda Paine cho biết: “Đầu năm nay, Ngoại trưởng tiểu bang California Alex Padilla đã liên tục bác bỏ những phát hiện tương tự, bất chấp rủi ro của việc bỏ phiếu phổ thông qua thư với danh sách cử tri cồng kềnh”. “Chúng tôi hiện khuyến khích tất cả các ứng cử viên và đảng phái liên hệ với Ngoại trưởng Alex Padilla để nhận báo cáo của chúng tôi (Báo cáo kết quả EIPCa_200818_questioned phiếu bầu_4 SOS_201017.xlsx) và làm việc với các quan chức bầu cử địa phương để đảm bảo rằng chỉ những phiếu bầu hợp pháp mới được tính vào tháng 11.
Bà Linda Paine nói thêm, “Thêm vào những vấn đề trong cuộc bầu cử này, tiểu bang giờ đây sẽ cho phép nhiều phiếu bầu, được viết nguệch ngoạc trên giấy ghi chú, được nhét vào một phong bì phiếu bầu qua thư.” Báo cáo các lá phiếu bất thường nhận được tại www.eip-ca.com/incident.htm. EIPCa là tổ chức từ thiện IRC 501 (c) (3) phi đảng phái. Các khoản đóng góp được khấu trừ thuế
Trong 10 năm, Dự án Toàn vẹn Bầu cử California (EIPCa) đã đào tạo hơn 12.000 quan sát viên tình nguyện viên phi đảng phái, trong khi chỉ giải quyết 5 khiếu nại từ các quan chức bầu cử.
EIPCa đang trên đường đào tạo khoảng 2.000 công dân California để quan sát quá trình bầu cử trong cuộc bầu cử tháng 11.
Election Integrity Project® California là một công ty công ích phi đảng phái, phi lợi nhuận, được miễn thuế theo Bộ luật Doanh thu Nội bộ, mục 501 (c) (3). Các khoản đóng góp được khấu trừ thuế.
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của chúng tôi tại https://www.eip-ca.com.
Theo EIPCa