Alan Dershowitz đã vén bức màn về việc luận tội đảng Dân chủ đang dự tính luận tội cựu Tổng Thống Trump. Ông nói rằng Hiến pháp không thể luận tội công dân như thế .

Theo tin từ The Hill cho hay: Sáng nay, đảng Dân chủ thông báo họ sẽ tổ chức phiên tòa luận tội thứ hai đối với Donald Trump vào tuần tới.

Mitch McConnell đã cố gắng đẩy lùi nó, và nói rằng Trump sẽ không có đủ thời gian để chuẩn bị biện hộ. Nhưng có vẻ như phe tả đang mong muốn phá bỏ bất cứ danh tiếng nào mà Trump để lại — và nhanh chóng thúc đẩy quá trình này thông qua.

Nhưng có một vấn đề lớn với kế hoạch của họ và Alan Dershowitz đang tìm hiểu và  đưa ra nhận định về việc này.