67 / 100

Ông  Biden mới ký sắc lệnh các di dân lậu bị bắt tại biên giới phải được trả tự do, cho vào Mỹ sống, tuy với điều kiện phải ra trình diện khi tòa Di Trú gọi ra để quyết định cho ở Mỹ hay không.

Những người được thả ra như vậy không phải qua các thủ tục kiểm tra sức khoẻ, kiểm tra dịch COVID, hay truy cứu lý lịch xem có phải là khủng bố hay phạm pháp gì hay không.

Trong thời TT Obama, chính sách này, gọi là “catch and release’ đã là một lỗ hổng lớn giúp di dân lậu được vào Mỹ khi tuyệt đại đa số được thả ra không bao giờ trình diện, mà trái lại, biến vào xã hội Mỹ hết. Chúng trở thành di dân lậu, và đã được cụ Biden hứa sẽ ân xá hết.

Sẽ không phải chuyện lạ nếu có cả đám di dân cố tình vượt biên giới công khai để bị bắt, rồi được thả ra trên đất Mỹ, chính thức thành di dân lậu để được cụ Biden ân xá cho ở lại thành công dân Mỹ luôn.

Những người được thả ra như vậy không phải qua các thủ tục kiểm tra sức khoẻ, kiểm tra dịch COVID,

Trong dự đoằn cho 4 năm tới, đảng DC sẽ có thêm vài chục triệu cử tri ..loại này, không cần sử dụng chi  đến Dominion Voting System  đầy tai tiếng .