Kết quả đầu tiên của buổi bỏ phiếu sớm truyền thống từ nửa đêm của ở hai khu vực hành chính rất nhỏ Dixville Notch và Millsfield của tiểu bang New Hampshire thuộc đảng Dân Chủ cho ra kết quả  sơ khởi Trump được 16 phiếu và Biden được 10 phiếu
Ở tiểu bang New Hampshire có truyền thống cho cử tri  bỏ phiếu sớm bắt đầu từ 0h ngày 3/11.  Tất cả những người đến bỏ phiếu đều đeo khẩu trang, bàn giám sát cũng được đặt những tấm nhựa trong suốt để chống giọt bắn.
Các nhân viên bầu cử của thị trấn mở hòm phiếu trước ống kính máy quay, để bảo đảm không có phiếu bầu nào bên trong, trước khi khóa lại, chờ đúng 0h ngày 3/11 để bắt đầu bỏ phiếu sớm.
Theo Theo AP và CNN ghi nhận ở hai khu vực hành chính rất nhỏ là  thị trấn Dixville Notch và Millsfield của bang New Hampshire  ( Một tiểu bang theo đảng Dân chủ )
Ngay lúc mở cửa  phòng bầu cử,  tại Dixville Notch Có 5 cử tri lần lượt bỏ phiếu vào hòm, hoàn tất truyền thống được duy trì ở đây từ thập niên 1960. Sau khi nhân viên bầu cử mở hòm phiếu để kiểm đếm ngay tại chỗ, kết quả là 5 phiếu này bầu cho Joe Biden hốt trọn… . Còn nhớ Ứng viên Hillary Clinton từng đánh bại đối thủ Donald Trump ở Dixville Notch hồi năm 2016 với tỷ lệ phiếu 4-2.

Cũng đồng thời cuộc bỏ phiếu sớm truyền thống tại thị trấn Millsfield, điểm bỏ phiếu thứ hai ở New Hampshire, cuộc bỏ phiếu trực tiếp cũng đã kết thúc với 21 cử tri đi bầu. Kết quả kiểm phiếu tại chỗ cho thấy Trump giành chiến thắng với 16 phiếu, Biden được 5 phiếu.  Còn nhớ trong cuộc bầu cử năm 2016, Trump cũng giành chiến thắng tại đây với 16 phiếu, còn ứng viên Hillary Clinton được 4 phiếu.

Kết quả đầu tiên của buổi bỏ phiếu truyền thống nửa đêm của tiểu bang New Hampshire cho ra kết quả  sơ khởi Trump được 16 phiếu và Biden được 10 phiếu

Cuộc bỏ phiếu lúc nửa đêm của các thị trấn nhỏ trong tiểu bang New Hampshire không chỉ thu hút người xem và truyền thông, mà còn thu hút cả các ứng viên tổng thống, dù không có ứng viên nào tới đây năm nay do Covid-19

 Theo CNN và AP