Các địa điểm xét nghiệm COVID-19 ở vùng Bay Area vẫn mở cửa – Hãy xét nghiệm khi cần thiết!

 xét nghiệm COVID-19
Xét nghiệm COVID-19

AI NÊN ĐI XÉT NGHIỆM?

• Những người có triệu chứng COVID-19

• Những người tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 hoặc tiếp xúc với người có triệu chứng COVID-19

• Những người làm việc trực tiếp với công chúng (như nhân viên làm trong cửa hàng tạp hóa, làm việc ở tuyến đầu, v.v.) nên đi xét nghiệm ít nhất một lần mỗi tháng

• Những người hay sử dụng phương tiện giao thông công cộng

• Những người đã tham dự cuộc tụ tập

ĐỊA ĐIỂM:

1/Không cần đặt hẹn.

Overfelt High School: 1835 Cunningham Avenue, San Jose, CA 95122. Không cần đặt hẹn.
Ngày 21 tháng 8 từ 10 giờ sáng – 3 giờ chiều
Ngày 22 tháng 8 từ 9 giờ sáng – 2 giờ chiều

South County Annex (formerly known as Antonio Del Buono Elementary): 9300 Wren Avenue, Gilroy, CA 95020. Không cần đặt hẹn.
Ngày 21 tháng 8 từ 10 giờ sáng – 4 giờ chiều

2/ Phải đặt hẹn

Santa Clara County Fairgrounds: 344 Tully Road, San Jose, CA 95111. Phải đặt hẹn để được xét nghiệm, đặt hẹn tại: https://direc.to/eyD1
Ngày 21 tháng 8 từ 12 giờ đêm – 6 giờ 30 chiều
Ngày 22 tháng 8 từ 9 giờ sáng – 3 giờ chiều

Truy cập trang mạng của Hạt Santa Clara để tìm địa điểm xét nghiệm gần nhất: www.sccfreetest.org/viet

Chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn những biện pháp và bảo hộ an toàn cho nhân viên và những người hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp.

Theo  Sở y Tế công cộng quận hạt Santa Clara