Pandemic EBT (EBT là chữ viết tắt của Electronic Benefit Transfer) là chương trình của liên bang dành cho các em học sinh trên toàn quốc Hoa kỳ để trợ giúp thêm chi phí  thực phẩm .

Mỗi em học sinh trong nước Mỹ sẽ nhận được $365 qua chương trình Pandemic EBT để mua thực phẩm, nếu các em hội đủ điều kiện để đáp ứng 2 điều sau đây:
– Các em đang nhận thức ăn miễn phí hoặc đang được giảm tiền thức ăn trong trường các em đang học.
– Trường học của các em đang phải bị đóng cửa vì cơn đại dịch covid-19

Những gia đình nào đã ghi danh theo chương trình CAL FRESH hoặc Medi-CAL thì tự động sẽ nhận được tiền cho con em của mình. Quý vị KHÔNG CẦN phải ghi danh. Số tiền này được tự động gởi về nhà cho quý vị theo đường bưu điện qua hình thức của một thẻ nhựa mang tên P- EBT Debit Card đã được nạp tiền sẵn mỗi tháng. Một số gia đình đã nhận được thẻ trước ngày May 22, 2020.

Thời gian ghi danh cho chương trình này bắt đầu từ thứ Sáu May 22, 2020 cho đến hết ngày thứ Ba June 30, 2020.

Thẻ EBT Mẫu
Sau khi nhận được thẻ P- EBT Debit Card, quý vị nhớ tạo PIN (mật mã) và dùng thẻ này mua thực phẩm cho con em mình.

Đa số các chợ và siêu thị đều nhận thẻ này.
Thẻ P- EBT Debit Card có hiệu lực trong vòng một năm.
Xin lưu ý : Đây là tiền mua thức ăn cho con em của quý vị . Phụ huynh không thể dùng tiền này để mua bia, rượu hoặc thuốc lá được

Nếu quý vị là cư dân California, xin bấm vào đường link dưới đây để ghi danh.

https://ca.p-ebt.org/en/info?fbclid=IwAR1qssJ91scrgX1JdBhqQ2eLn5IqF4HnsFhdbDSkx1XqRc-pppBMSL4aKWo

Thanh Tùng