83 / 100
Cách Download Backup tài khoản Facebook bao gồm tất cả hình ảnh, stts, comments, v.v..)xuống PCs, USB hoặc upload lên iCloud.
Cách Download Backup tài khoản Facebook
Cách Download Backup tài khoản Facebook

Cách Download Backup tài khoản Facebook xuống PCs, USB hoặc upload lên iCloud.

Trình duyệt web – Web browser:
Chọn biểu tượng Tài khoản (hình tam giác)> Cài đặt & Quyền riêng tư> Cài đặt> Quyền riêng tư> Thông tin Facebook của bạn(Settings & Privacy > Settings > Privacy > Your Facebook Information.).
Sau đó, bên cạnh Tải xuống thông tin hồ sơ(Download Profile Information), hãy chọn Xem(View). Nhập phạm vi ngày, chất lượng phương tiện và định dạng, sau đó chạm vào Tạo tệp(Create File).
Ứng dụng dành cho thiết bị di động: Nhấn vào Menu> Cài đặt & Quyền riêng tư> Cài đặt. Trong phần Thông tin của bạn, chạm vào Tải xuống Thông tin của Bạn. (Menu > Settings & Privacy > Settings. In the Your Information section, tap Download Your Information.)
Bài viết này giải thích cách tải xuống tất cả thông tin Facebook của bạn để làm bản sao lưu. Sử dụng trình duyệt web để truy cập Facebook hoặc ứng dụng Facebook dành cho thiết bị di động dành cho thiết bị iOS hoặc Android và tải xuống tệp lưu trữ.
Tải xuống thông tin Facebook của bạn trên web
Cho dù bạn định xóa tài khoản Facebook của mình hay muốn sao lưu tất cả dữ liệu của mình từ mạng xã hội, bạn có thể có bản sao ngoại tuyến của riêng mình về ảnh và nội dung khác mà bạn đã đăng lên trang mạng xã hội trong một thư mục mà bạn có thể dễ dàng lưu trữ trên đĩa CD, DVD hoặc máy tính.
Dưới đây là cách tải xuống kho lưu trữ tất cả nội dung của bạn trên Facebook từ trình duyệt web:
1. Mở Facebook trên trình duyệt web và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
2. Góc phải trên cùng, chọn ký hiệu Tài Khoản-dấu tam giác chỉa nhọn xuống. In the upper-right corner, select the Account icon (downward facing triangle). [Xem hình 2]
Sau đó các bạn cứ làm theo những hình được Đánh Số Thứ Tự như trong hình.
Cuối cùng mở eMail khi bạn ghi danh với FB, họ sẽ gửi tin nhắn là bạn đã BACKUP.
Có thể mất vài ngày trước khi bạn nhận được thông báo từ Facebook rằng quá trình tải xuống của bạn đã sẵn sàng. Làm theo hướng dẫn trong tin nhắn để tải xuống bản sao lưu được bảo vệ bằng mật khẩu của bạn.

Cách Download Backup tài khoản Facebook đễ giữ toàn vẹn dữ liệu của mình 

Khi nhận thông báo qua eMail, sẽ là:
Cảm ơn bạn đã yêu cầu một bản sao thông tin Facebook của bạn. Khi chúng tôi đã tạo xong tệp của bạn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email khác cho bạn biết rằng tệp đã hoàn tất và sẵn sàng để tải xuống. Vì lý do bảo mật, tệp của bạn sẽ có sẵn để tải xuống chỉ vài ngày sau khi bạn nhận được email từ chúng tôi, vì vậy hãy theo dõi email của bạn để biết thông báo của chúng tôi. Nếu tệp của bạn không còn khả dụng vào thời điểm bạn đọc email, bạn có thể truy cập trang Tải xuống thông tin của bạn để tạo tệp mới.
Nhóm Facebook