74 / 100
Bà Linda Thomas-Greenfield là Đại sứ da đen của Mỹ tại LHQ, đã thẳng thừng công kích Mỹ kỳ thị chủng tộc tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc hôm nay.
Được biết bà da đen Linda Thomas-Greenfield này là nhân vật được  ông Biden bổ nhiệm cho chức vụ Đại sứ của Mỹ tại Liên Hiệp Quốc mới đây.
Đại sứ da đen của Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield
Đại sứ da đen của Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield

Đại sứ da đen của Mỹ chửi rủa Mỹ là kỳ thị chủng tộc

Bà Linda Thomas-Greenfield chỉ lo sĩ vã chửi rủa Mỹ là kỳ thị chủng tộc, nhưng bà ta quên không giải thích cho thế giới: Tại sao Mỹ cũng đã có Tổng Thống da đen và tại sao bà ta cũng là một người da đen, nhưng cũng được bổ nhiệm đại diện cho Mỹ ở Liên Hiệp Quốc đấy?
Theo bà đại sứ da đen Linda Thomas-Greenfield:  Mỹ là xứ kỳ thị nhất thế giới, đặc biệt là ngay cả Hiến Pháp Mỹ cũng đã được viết trên căn bản kỳ thị chủng tộc, hay chính xác hơn đã kỳ thị da đen triệt để.

Ông Mike Pompeo đã cực lực lên án bài diễn văn của bà đại sứ da đen 

Cựu ngoại trưởng Mỹ của TT Trump, ông Mike Pompeo, đã cực lực lên án bài diễn văn này của Linda Thomas-Greenfield.
Chuyện các chính khách quốc tế lợi dụng diễn đàn Liên Hiệp Quốc để chửi Mỹ là chuyện bình thường từ mấy chục năm nay.
Nhưng bây giờ, chuyện đặc biệt đáng nói là vị đại sứ sỉ vả Mỹ này không ai khác hơn là bà Linda Thomas-Greenfield, bà đại sứ da đen của Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, mới được cụ Biden bổ nhiệm. Chuyện sĩ vã Mỹ công khai trước diễn đàn LHQ giống như bà chửi thẳng vào mặt vị Tổng Thống bổ nhiệm bà ta ở chức vụ này vậy ?
Đây là bài diễn văn đầu tiên của bà, chào mừng các đại diện thế giới. Bài diễn văn sỉ vả tính kỳ thị tuyệt đối của Mỹ, nhưng đã không giải thích tại sao Mỹ đã có tổng thống da đen và tại sao bà da đen này lại được bổ nhiệm đại diện cho Mỹ trước thế giới.