82 / 100

Theo kết quả loan báo, ở tiểu bang Virginia. Đảng Cộng Hoà thắng cử vẽ vang, ở cả ba chức vụ: Thống đốc, Phó thống đốc, và Tổng chưởng lý.

Thống đốc thuộc Đảng Cộng Hoà thắng vẽ vang ở Tiểu bang Virginia
Thống đốc thuộc Đảng Cộng Hoà thắng vẽ vang ở Tiểu bang Virginia

Đảng Cộng Hoà thắng cử vẽ vang ở tiểu bang Virginia 

Về chức vụ Thống Đốc : Ứng cử viên Đảng Cộng Hoà thắng Ư C V Terry McAuliffe thuộc đảng Dân Chủ cấp tiến, là một đồng minh thân tín của bà Hillary Clinton . Còn ứng cử viên Glenn Youngkin, là một nhà kinh doanh vô danh tiểu tốt trong giới chính trường. Chưa ai biết nhiều về ông này .Chỉ biết Glenn Youngkin ra ứng cử thuộc đảng Cộng Hòa bảo thủ mà thôi.
Theo sự thăm dò qua những người sẽ đi bầu trước đây, thì ứng cử viên Dân Chủ Terry McAuliffe dẫn đầu trước đối thủ khoảng 5 điểm. Hơn nữa tiểu bang này có gần 1 triệu phiếu bầu bằng thư, đã khiến nhiều người lo ngại rằng… hiện tượng Dominion sẽ tái diễn.

Còn nhớ Khu vực Bắc Virginia ngoại ô thủ đô Washington, luôn được coi là khu vực cỡi mở cấp tiến, Người dân luôn ủng hộ cho đảng Dân Chủ.

Trong những năm qua, tiểu bang này đã trở thành màu xanh Dân chủ.  Và cuộc bầu cử Tổng Thống năm 2020 vừa qua, ông Trump thua phiếu ở đây …y chang như dự đoán !


Đảng Cộng Hoà thắng cử vẽ vang ở cả ba chức vụ : Thống đốc, Phó thống đốc, Tổng chưởng lý

Nhưng cuộc bầu cử lần này, cả ba chức vụ quan trọng của tiểu bang đều rơi hết về tay đảng Cộng Hoà …Hình như kết quả này đã không còn nằm trong phạm vi Tiểu bang Virginia nữa rồi, nó giống như một cuộc trưng cầu dân ý về đảng phái và chánh sách cầm quyền của  Biden ..Đây sẽ là tiền đề, ảnh hưởng sâu rộng đến cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 sắp tới.
Quê độ nhất là vụ này, cả Obama, Biden và Harris đến tận Virginia vận động cho Terry McAuliffe lão luyện chính khách. Cuối cùng Terry cũng vẫn thua một Ứ CV Cộng Hoà vô danh tiểu tốt (mới lần đầu bước vào dòng chính ). Đủ biết cử tri theo đảng Dân chủ ở TB gộc màu xanh này, đã đổi hướng xoay chiều như thế nào rồi!

Hôm nay 3/11. Dân biểu Jim Banks- Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu Đảng Cộng hòa- một liên minh của các thành viên Hạ viện bảo thủ, đã gửi một lưu ý cho các đồng nghiệp trong Quốc hội của mình. Ông nói rằng: Chiến lược tranh cử của Youngkin nên thành một mô hình, để GOP sử dụng trong việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới tới năm
Dẩn lời ông,The Hill đưa tin ” Kết quả ngày hôm nay, đã mang lại nguồn năng lượng thực sự ở Virginia. Và chúng tôi sẽ khôn ngoan khi lắng nghe, cũng như tìm cách hiểu những mối quan tâm của Cử tri hơn “, Banks nói tiếp . “Những mối quan tâm đó không thể chỉ được giải quyết bằng các chính sách, mà chúng tôi còn gắn  kết với sự nhận thức về giáo dục nữa .