85 / 100

Đạo luật trừng phạt mang mã số “S.1657” của năm 2021, về Biển Đông và Biển Hoa Đông, sắp được Quốc Hội Mỹ thông qua.

Đạo luật trừng phạt  “S.1657” này, do Thượng nghị sĩ Marco Rubio thuộc đảng Cộng Hòa tiểu bang Florida, soạn thảo và trình lên Thượng Nghị viện Mỹ vào ngày 17-5-2021.

Đạo luật trừng phạt
Đạo luật trừng phạt

Ngày 19-10-2021, Hội đồng Quan hệ Quốc tế thuộc Thượng Nghị viên đã nhóm họp và thông qua đạo luật này. Trong thời gian tới, Thương Nghị viên và Hạ Nghị viện sẽ nhóm họp để tranh luận, thông qua đạo luật.
Sau đó đạo luật sẽ được trình lên Tổng Thống Mỹ Biden, để ký duyệt và chính thức ban hành, áp dụng.

Đạo luật trừng phạt S.1657 có những điểm chính sau:

1• Đạo luật này áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân, tổ chức Trung Quốc (TQ) đã tham gia vào các hoạt động liên quan đến việc TQ tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông và biển Hoa Đông hoặc thể hiện các hành động liên quan đến hoạt đông này.

2• Tổng thống Mỹ cũng sẽ áp đặt các lệnh cấm và hạn chế lưu hành các tài khoản thanh toán [tại các ngân hàng] của các cá nhân, công ty, tổ chức liên quan, nếu Văn phòng Giám đốc cơ quan tình báo Quốc gia xác nhận là TQ đã thưc hiện một số hành động [bất hợp pháp] nào đó, thí dụ tuyên bố vùng nhận dạng hàng không tại khu vưc biển Đông.

3• Cơ quan xuất bản thuộc chính phủ Mỹ, không được phép xuất bản bất cứ tài liệu nào, mà các tài liệu đó phản ánh rằng lãnh thổ đang tranh chấp [tại biển Đông và biển Hoa Đông] lại thuộc về Trung Quốc (với một số ngoại lệ hạn chế).
Bộ Quốc Phòng, các tầu biển gắn cờ Mỹ, hoặc các máy bay Mỹ không được phép có bất cứ hành động gì, thể hiện rằng đã công nhận chủ quyền mà TQ đã tuyên bố với các vùng lãnh thổ đang tranh chấp.
4• Bộ Ngoại giao [Mỹ] phải báo cáo định kỳ cho Quốc hội xác định [tên]các quốc gia đã công nhận các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với các vùng lãnh thổ tranh chấp.
Một số loại viện trợ nước ngoài [của Mỹ] có thể sẽ không cung cấp cho các quốc gia đó.

Đạo luật trừng phạt “S.1657” và người soạn thảo, TNS Marco Rubio

Đạo luật trừng phạt "S.1657" và người soạn thảo
Đạo luật trừng phạt “S.1657” và người soạn thảo

Xem thông báo cùa Thương nghị viện Mỹ tại:
https://www.congress.gov/…/117th…/senate-bill/1657…