Hoa Kỳ có đến hai bản tuyên ngôn độc lập : một là ngày 4/7/1776 do Tổng Thống Jefferson soạn , bản thứ hai vào năm 1871
Trước tiên , chúng ta hãy trở lại vài thế kỷ để biết rằng Hoa Kỳ có đến hai bản tuyên ngôn độc lập : một là ngày 4/7/1776 do Tổng Thống Jefferson soạn , bản thứ hai vào năm 1871
Hai bản tuyên ngôn độc lập này giống hệt nhau nhưng chỉ khác một chữ đã khiến cho Hoa Kỳ chỉ là một chính phủ được điều hành bởi Cục dự trữ liên bang do các nhà tài phiệt và Anh Quốc chỉ đạo . Do thỏa thuận đã được Hoa Kỳ , Anh Quốc và Vatican ký mà bản hiến pháp 1871 đã được thi hành cho đến ngày nay .
Gần đây , Tổng Thống Trump đã gặp Nữ hoàng Anh và người ta không biết ông cùng Nữ Hoàng Anh bàn tính hay ký kết những gì . Nhưng bản tin dưới đây sẽ cho chúng ta thấy Luật sư Lin Wood và cựu ngoại trưởng Mike Pompeo đã nhiều lần nhắc đến năm 1776 , chính là bản hiến pháp đầu tiên như ngầm ý sắp đến ngày nước Mỹ khôi phục theo bản hiến pháp 1776 , có nghĩa là những gì đã ký kết giữa Hoa Kỳ , Anh Quốc và Vatican hết thời hạn nên bản hiến pháp thứ hai 1871 sẽ bị hủy .
Trong những ngày tới nước Mỹ có thể sẽ xảy ra một biến cố rất lớn do sự tính toán của Tổng thống Trump
Do đó Biden sẽ không phải là Tổng Thống vì Quốc Hội của bản hiến pháp thứ hai đã hết hiệu lực , nước Mỹ sẽ không còn Tổng Thống và quân đội sẽ nắm toàn bộ chính quyền rồi tổ chức bầu cử Tổng Thống lại …
Nếu đúng như những gì bà tiên tri mù Vanga nói đúng thì Tổng Thống Trump sẽ là Tổng Thống thứ 45 và cũng là Tổng Thống cuối cùng của nước Mỹ theo bản hiến pháp thứ hai . Nếu áp dụng bản hiến pháp 1776 thì Tổng Thống Trump sẽ là Tổng Thống thứ 19 chứ không phải thứ 45 nữa và bà tiên tri Vanga đã nói đúng là vậy … Nghe thật phức tạp phải không ?
Theo hiến pháp 1776 thì ngày tổng thống nhậm chức là 4/3 . Còn theo hiến pháp 1871 thì ngày nhậm chức là 30/4 , về sau 1937 chỉnh sửa lại ngày nhậm chức 20/1 như hiện nay
Bây giờ các bác đã biết : các nhà cái có uy tín trên thế giới hẹn 5/3 mới chung độ rồi đó                                                                                     NGUỒN INTERNET