76 / 100
Cập nhật thông tin về việc Du Học Sinh nhục mạ Cờ vàng tại Marrickville NSW
Du Học Sinh nhục mạ Cờ vàng
Du Học Sinh nhục mạ Cờ vàng
Kính Thưa Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể và Quý Đồng Hương,
Sau 2 ngày làm việc cùng với Cảnh Sát NSW, chúng tôi vẫn đang chờ đợi kết quả chính thức về các án phạt hình sự đối với nhóm học sinh có hành vi nhục mạ Cờ Vàng tại Marrickville vào Ngày 30 Tháng 4, 2021.
Chúng tôi cho rằng các quyết định sơ bộ của Cảnh Sát NSW là không thỏa đáng và không phù hợp với nguyện vọng của toàn thể cộng đồng người Việt Tự Do.

Báo cáo Du Học Sinh nhục mạ Cờ vàng tại Marrickville NSW đến các cơ quan công quyền

Hôm nay, chúng tôi đã tiếp tục liên lạc với viên chức của Bộ Di Trú về việc xem xét lại chiếu khán ( Visa) du học và tạm trú của nhóm học sinh.
Các hành động chống đối, thúc đẩy hận thù và miệt thị cộng đồng sắc tộc đi ngược lại giá trị và chính sách đa văn hóa của nước Úc.
Chúng tôi đề nghị Tổng Trưởng Di Trú thực hiện quyền tổng trưởng trong việc hủy chiếu khán tạm trú của các cá nhân trên do các hành vi đi ngược lại với nguyện vọng của Cộng Đồng.
Chúng tôi đã liên lạc với 93 Dân Biểu Quốc Hội Tiểu Bang NSW và Thủ Hiến NSW yêu cầu sự can thiệp trong vấn đề trên.
Chúng tôi đã liên lạc với Thống Đốc NSW, và Thống Đốc Nam Úc (là người Úc gốc Việt) để thông báo về sự phẩn nộ của cộng đồng người Việt Tự Do trên khắp nước Úc và trên toàn thế giới.
Chúng tôi đã liên lạc Thủ Tướng Scott Morrission và Lãnh Tụ Đối Lập Anthony Albanese để thông báo về vụ việc trên.
Chúng tôi đã liên lạc với các Dân Biểu Liên Bang, và Thượng Nghị Sĩ tại các vùng có đông người Việt sinh sống tại NSW và yêu cầu có sự can thiệp.
Chúng tôi đã liên lạc với Thị Trưởng Inner West Councill (vùng Marrickville) để nêu lên sự quan tâm về các hành động đánh phá cộng đồng Việt Nam đang xảy ra trong khu vực.
Chúng tôi đã liên lạc với Bộ Nội An ( Home Affairs Department ) và Bà Ngoại Trưởng Marise Payne để tìm hiểu về sự can thiệp của Tòa lãnh sự Việt Nam tại Úc trong vấn đề này, nếu có.
Chúng tôi đã liên lạc với Tổng Giám Đốc Cảnh Sát NSW Police Commissioner) than phiền về quyết định của Đồn Cảnh Sát Inner West- Marrickville.
Chúng tôi đã liên lạc với 9news, SBS, The News Daily, The Guardians, các Báo Đài Tiếng Việt và sẵn sàng đem vụ việc ra truyền thông nếu các Cơ Quan Chính Phủ không giải quyết thích đáng.

Một số hồi báo của cơ quan công quyền về việc Du Học Sinh nhục mạ Cờ vàng tại Marrickville NSW

Sau đó, chúng tôi đã có ngay thư trả lời từ Văn Phòng Thủ Hiến NSW thông báo vụ việc đã được chuyển qua Bộ Trưởng Cảnh Sát và Bộ Trưởng Đa Văn Hóa NSW xem xét và theo dõi.
Chúng tôi cũng đã nhận được nhiều cuộc điện thoại và email trả lời từ các Dân Biểu Tiểu Bang, Liên Bang và Lãnh Tụ Đối Lập NSW.
Hiện tại, các Bộ Ngành và Dân Biểu đang làm việc để có được một kết quả thích đáng trong tinh thần hòa nhã, và tôn trọng sự đa văn hóa của nước Úc.
Chúng tôi sẽ tiếp tục gởi thông báo đến quý đồng hương.
Trân Trọng
Paul Huy Nguyễn.
Chủ Tịch CĐNVTD NSW .
FB Kate Hoang Vcay