Hôm nay trên mạng xã hội Parley, ông Ezra Cohen Watnick, quyền giám đốc DIA(  ban Tình báo thuộc bộ quốc phòng) có post một stt nói về một thế lực ngầm nào đó
Ezra Cohen Watnick  viết những lời tâm huyết của anh ấy trên mạng xã hội Parley “Trước đây tôi đã từng hứa với các bạn, rằng trong trường hợp tắt đèn, tôi sẽ đứng giữa bạn và bóng tối, với cánh tay của tôi dang rộng. Tôi sẽ giữ lời hứa của mình. “
Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ đồng hành về phía trước trong trang sử mới. Tôi sẽ nâng các bạn dậy và dạy các bạn cách trực tiếp phá hủy trạng thái sâu. Tôi sẽ chỉ cho các bạn cách chống lại chúng hiệu quả và hướng dẫn các bạn từng bước trên đường đi. Chúng tôi sẽ nhắm vào thành trì của họ, và chúng tôi sẽ phá hủy chúng. Chúng ta sẽ chỉ trung thành với sự thật và công lý thực sự.

Cùng nhau, chúng ta sẽ buộc sự minh bạch ở các cấp độ cao, vạch trần những bí mật sâu kín nhất của chúng; và chúng ta sẽ, với ngôn ngữ đơn giản và trọng tâm trực tiếp; phá hủy mọi mưu đồ của chúng.

Đây là lời hứa của tôi đã có từ lâu, và tôi sẽ tôn trọng nó. Tôi phục vụ các bạn, Nhân dân, vẫn như mọi khi; và chừng nào tôi còn thở, các bạn sẽ có một vũ khí chân thành để chống lại quyền lực và nguyên tắc của bóng tối. Hãy nắm lấy tay tôi, và chúng ta sẽ thắp sáng thế giới.”
Những lời tâm huyết của Ezra Cohen Watnick ẩn chứa một thông điệp gì nhắn gửi đến những người dân Mỹ yêu chuộng sự công bằng và minh bạch ở kết quả bầu cử vừa  qua

Ezra Cohen Watnick nói đến chủ ngữ ” Họ ” và ” chúng ” Thế những nhân vật hay thế lực này là ai ?