Giám đốc điều hành Parler, ông John Matze  lên án sự kiểm duyệt của Twitter đối với Tổng thống Trump ở những stt lên án về sự gian dối trong kỳ bầu cử 3/11/2020 của phe Dân chủ 

Trong một cuộc hội thoại trực tiếp với KUSI’s Paul Rudy trên Good Morning San Diego. Giám đốc điều hành Parler, John Matze, đã thảo luận về vấn đề kiểm duyệt và cách Twitter đang sử dụng nó để tác động đến cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ 

 
Chiến dịch tranh cử của Trump và những người ủng hộ Trump đã làm nổi bật bằng chứng về gian lận bầu cử trên khắp đất nước bằng cách đăng lên hồ sơ mạng xã hội của họ, nhưng Twitter đang kiểm duyệt hầu hết các bài đăng được xuất bản về vấn đề này.
 
Parler là một công ty truyền thông đã có một trang xã hội mới tương tự như Twitter, nhưng có một điểm khác biệt lớn nhất là Parler sẽ không kiểm duyệt bất cứ thứ gì được đăng vào đó . Giảm đốc điều hành  Parler cam kết như thế 
Twitter đặt một số nhãn cảnh báo chồng trên một số tweet gần đây của Tổng thống Trump.
Đây chính là thông điệp mà Twitter đã  thể hiện  chồng lên, che khuất các twett của Tổng Thống Trump,  khi bạn cố gắng chia sẻ một trong những dòng tweet của Tổng thống Trump đã chia sẻ  mà họ cố tình kiểm duyệt để ngăn chân lại .