Hôm nay 3/1/2021, Hạ nghị viện Mỹ bầu lại chủ tịch. Thể lệ bỏ phiếu là quá bán trên tổng số những Dân biểu có mặt. Không được ủy quyền người khác đi bỏ phiếu giùm.

Hạ nghị viện Mỹ hiện nay, tỷ lệ số đảng viên Cộng hòa là 210 vị, đảng viên Dân chủ là 222 vị. Do đảng Cộng hòa có 3 vị vắng mặt: 1 vị chết, 1 vị bị bệnh cách ly và 1 vị mới bầu xong nhưng chưa làm thủ tục xác nhận.

Như vậy, bà Nancy Pelosi muốn tái đắc cử chức chủ tịch Hạ nghị viện là việc khó khăn bởi cần đạt 216 phiếu bầu. Các đảng viên Cộng hòa đương nhiên không bỏ phiếu cho bà ta. Nhưng số 222 vị Dân biểu đảng Dân chủ, số người không ưa bà ta cũng khá nhiều.

Vì sao vậy? Bà Pelosi năm nay đã 82 mùa thu tàn tạ. Già lão, nghiện rượu như bợm và là chủ tịch Hạ Viện lâu đời nhất trong lịch sử của Hạ nghị  viện. Có thể nói rằng, bả ngồi ghế chủ tịch Hạ viện lâu đến mức, cái ghế cũng bốc mùi toát ra từ bà lão già nua.

Tính tình nhỏ nhặt và ghét ai thì ghét đến cực đoan. Thời trung niên còn phân tích suy luận nhưng khi già lão, hành động theo cảm tính và giận dỗi đỏng đảnh, thất thường. Do bả chỉ tiếp xúc với truyền thông thổ tả, thiếu phân tích suy xét nên nên ghét Donald Trump đến mức cực đoan, thấy gì cũng ghét và không từ mọi thủ đoạn vụn vặt nào để hại ông Trump. Từ ngồi lê đôi mách, đâm chọt bị thóc bịch gạo, nói xấu sau lưng đến xé cả những bài phát biểu của Trump ngay bàn dân thiên hạ.

Bà Nancy Pelosi chỉ có ưu điểm là ghét Tàu Cộng. Chúng ta không biết vì sao những quan chức khác, từ Cộng hòa đến Dân chủ, đều trong tầm ngắm hối lộ mua chuộc của Trung Cộng để lũng đoạn bộ máy chính quyền. Có lẽ, đàn ông dễ dính bẫy mỹ nhân kế và nhận hối lộ trụy lạc nên theo Tàu Cộng. Còn bà lão Pelosi quá già, nam nhân kế cũng khó anh nào chấp nhận và sẽ lộ hàng ngay lập tức. Có lẽ vậy, nên bà ta ghét Trung Cộng chăng?

Có thông tin rằng, 2 Dân biểu đảng Dân chủ mới dương tính virus Chine nên chưa chắc dự họp ở Hạ viện.

Cho nên, trong 220 vị Dân biểu đảng Dân chủ, số người không bỏ phiếu cho Nancy Pelosi có khả năng sẽ nhiều. Bởi vì những lý do:
– Một là người ta muốn có sự thay đổi. Ai đời bà này ngồi ghế chủ tịch Hạ viện bao nhiêu năm, ngồi đến mục ghế, thối cả khán phòng.
– Hai là bà Pelosi già quá. Do ghiền rượu nên ốm nhách và da mặt nhăn nheo, không đi căng da mặt. Làm cho người ta dự họp nhìn bả giống như bà phù thủy trong chuyện cổ tích. Họp mà nhìn thấy cái mặt bả, ớn thấy mẹ. Thà như chị Tòng Thị Phóng, ủy viên Bộ Chánh trị VNCS, mập ú còn để lại dấu ấn cảm tình như cảm tình với con hà mã.
– Ba là, những Dân biểu làm ăn với Trung cộng, cổ phần cổ phiếu và bị Trung cộng điều khiển. Số này cũng không ưa bà Pelosi.

Trong số 220 đảng viên Dân chủ, chỉ cần vài người không ủng hộ bà Pelosi là kết thúc.

Tám mươi hai mùa thu tàn tạ rồi còn gì. Còn ở ghế chủ tịch Hạ viện là tối ngày chống phá Donald Trump thì về nghỉ mẹ nó đi cho khỏe.

Sưu tầm trên mạng – không ghi kip tên Tác giả