Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đã công bố chương trình hành động cho nhiệm kỳ hai với khẩu hiệu: Chiến đấu vì các bạn! (Fighting for You!), với những nét chính về Trung Quốc và đối ngoại dưới đây:

"Tổng

Người dân Mỹ còn trông mong gì hơn mà không bỏ phiếu cho Trump, bởi vì Trump Chiến đấu vì các bạn qua những mục tiêu sau đây.

Chấm dứt sự phụ thuộc vào Trung Quốc:

– Mang 1 triệu công việc sản xuất từ Trung Quốc về nước

– Tín dụng thuế cho các công ty mang việc làm từ Trung Quốc về nước

– Cho phép khấu trừ chi phí 100% đối với các doanh nghiệp thuộc ngành thiết yếu như dược phẩm và robotics đưa sản xuất của họ trở lại nước Mỹ

– Không phê duyệt hợp đồng liên bang cho các công ty outsource ở Trung Quốc

– Buộc Trung Quốc chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc cho phép vi-rút lây lan khắp thế giới

Chính sách đối ngoại nước Mỹ trước hết:

Người dân Mỹ còn trông mong gì hơn mà không bỏ phiếu cho Trump.

Chấm dứt các cuộc chiến bất tận và đưa quân nhân về nước

– Yêu cầu đồng minh trả phần công bằng của họ

– Duy trì và mở rộng sức mạnh quân sự vô song của Mỹ

– Xóa sổ những kẻ khủng bố toàn cầu đe dọa làm hại người Mỹ

– Xây dựng Hệ thống Phòng thủ An ninh mạng và Hệ thống Phòng thủ Tên lửa vĩ đại.