Trong tuyên bố bác bỏ vụ Texas kiện Pennsylvania. TCPV đã cho thấy khả năng một vụ kiện khác có thể được thụ lý, chỉ cần thay đổi nguyên đơn . Bài báo này giải thích chiến lược pháp lý đó. Nhưng trước tiên, chúng tôi tập trung vào những sai sót của TCPV trong vụ bác đơn – với hy vọng rằng tình trạng này sẽ không tái diễn.

The Western Journal giới thiệu bài được viết bởi hai học giả luật nổi tiếng, về cơ bản là nguyên văn, chỉ chỉnh sửa chút đỉnh cho phù hợp định dạng trang. Đây là bài thứ hai của Messrs. Olson và McSweeney được xuất bản độc quyền bởi The Western Journal, và giống như bài đầu tiên, phác thảo một chiến lược pháp lý khả thi cho một vụ kiện khác trong chiến dịch tranh cử của Trump trong những tuần tới.

Trước khi được xuất bản ở đây, bài đã được gởi tới Tổng thống Trump.

Phản bác phán quyết của Tối cao Pháp viện trong vụ Texas kiện Pennsylvania

Khi từ chối thụ lý vụ Texas kiện Pennsylvania, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã từ bỏ nghĩa vụ hiến pháp của mình là giải quyết một cuộc tranh tụng có thật và nghiêm trọng giữa các tiểu bang. Do đó, TCPV đã bị chỉ trích dữ dội vì đã trốn tránh vụ kiện hiến pháp liên bang quan trọng nhất trong nhiều thập kỷ, nếu không muốn nói là chưa từng có.

Tuy nhiên, ngay cả trong tuyên bố bác bỏ vụ kiện, TCPV đã cho thấy khả năng một vụ kiện khác có thể được thụ lý, chỉ cần thay đổi nguyên đơn . Bài báo này giải thích chiến lược pháp lý đó. Nhưng trước tiên, chúng tôi tập trung vào những sai sót của TCPV trong vụ bác đơn – với hy vọng rằng tình trạng này sẽ không tái diễn.

🖊Texas kiện Pennsylvania

TCPV từ chối xét xử vụ Texas kiện 4 tiểu bang, viện dẫn Điều II, § 1, cl. 2 – Điều khoản Đại cử tri bầu Tổng thống. Khi thông qua điều khoản đó, các Nhà Lập Hiến trao cho mỗi cơ quan lập pháp của Tiểu bang quyền độc quyền để xác định cách thức chỉ định các đại cử tri bầu Tổng thống. Những lường định này đã chứng tỏ sự cực kỳ thông tuệ của các Nhà Lập Hiến , bởi vì giờ đây chúng ta đã biết rằng việc cho phép các tổ chức tiểu bang và tư nhân khác soạn thảo các quy tắc bầu cử đã dẫn đến gian lận bầu cử lớn ở bốn tiểu bang bị đơn. Các cá nhân có thể bị mua chuộc, hối lộ và bị hư hỏng dễ dàng hơn nhiều so với các cơ quan lập pháp tiểu bang.

Khi từ chối thụ lý vụ việc, lý do duy nhất được đưa ra là Texas thiếu “vị thế”. Làm như vậy, tất cả chín thẩm phán đã phạm sai lầm chống lại: (i) Texas và 17 tiểu bang ủng hộ vụ kiện; (ii) Liên bang ; (iii) Tổng thống; và (iv) Nhân dân.

🖊Những sai lầm của TCPV trong vụ kiện của Texas

Như Alexander Hamilton đã giải thích trong Federalist (2) số 78, các tòa án không dùng “SỨC MẠNH hoặc Ý CHÍ, mà chỉ là phán quyết.” Như vậy, trong các phán quyết , tòa án có nhiệm vụ giải thích để chúng ta có thể biết liệu chúng có là hành vi độc đoán của quyền lực chính trị hay quyết định tư pháp hợp lý mà người dân có thể tin tưởng. Trong vụ Texas kiện Pennsylvania, tất cả những gì mà các thẩm phán làm là tuyên bố Texas “thiếu vị thế” – được hỗ trợ bởi một câu biện minh: “Texas đã không thể hiện có lợi ích về mặt tư pháp liên quan đến cách mà tiểu bang khác thực hiện cuộc bầu cử.” Giải quyết một vụ kiện lớn cỡ này chỉ bằng một câu kết luận như thế là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Việc TCPV dựa vào vị thế để kết luận đã có một kết quả tích cực , đó là khiến nhiều người đi tìm hiểu, nghiên cứu nguồn gốc của lập luận đó, và đã kinh ngạc khi biết rằng hai chữ “vị thế” không hề có trong Hiến pháp. Có bằng chứng thuyết phục cho thấy nó được các Thẩm phán của chánh phủ Roosevelt đặt ra nhằm bảo vệ luật Thoả Thuận Mới ( New Deal) ngăn cản người dân khởi kiện chánh phủ.

Lý do duy nhất TCPV đưa ra là: “Texas đã không thể hiện có lợi ích về mặt tư pháp liên quan đến cách mà tiểu bang khác thực hiện cuộc bầu cử.”, trong khi trên thực tế, Texas có quyền lợi liên quan. Việc Pennsylvania vi phạm thẩm quyền đặc cách trao cho các nhà lập pháp tiểu bang trong Điều khoản cử tri của Hiến pháp, đã mở ra cánh cửa cho tham nhũng và âm mưu của nước ngoài nhằm nhũng lạm các phiếu đại cử tri của Pennsylvania, và như Alexander Hamilton giải thích trong Federalist 68, đó chính là lý do tại sao các Nhà Lập Hiến lập ra cơ chế Cử tri đoàn. Trong chu kỳ bầu cử năm 2020, các thay đổi đối với quy trình bầu cử ở Pennsylvania đã được thực hiện bởi các thẩm phán, chủ nhiệm văn phòng tiểu bang và các quan chức bầu cử chớ không phải do cơ quan lập pháp tiểu bang .

Nếu quá trình lựa chọn các Đại cử tri bị nhũng lạm ở một số tiểu bang quan trọng, như Pennsylvania, Georgia, Michigan và Wisconsin bằng cách gian lận hệ thống có lợi cho một ứng cử viên, thì ứng cử viên mà dân Texas ủng hộ sẽ hoàn toàn không liên quan. Điều đó thể hiện một “lợi ích có thể nhận thức được về mặt tư pháp” của Texas cho dù TCPV có quyết định thế nào đi nữa. Những gì xảy ra ở Pennsylvania không chỉ nằm trong giới hạn ở Pennsylvania nữa vì các đại cử tri từ tất cả các tiểu bang toàn Hoa Kỳ đều có cùng một nhiệm vụ bầu ra Tổng thống.

Trong Federalist Papers, cả James Madison và Alexander Hamilton đều công nhận sự cần thiết phải chống lại “tinh thần bè phái” và xu hướng của mỗi tiểu bang tìm kiếm lợi ích tức thời của mình từ sự thống nhất quốc gia . Họ lý ​​luận rằng Hiến pháp đã cung cấp một giải pháp cho áp lực ly tâm này trong khi giữ lại biện pháp bảo vệ chủ quyền cho mỗi tiểu bang. Khi sự khác biệt nảy sinh giữa các tiểu bang có nguy cơ dẫn đến mất đoàn kết, đất nước Cộng hòa này có thể được gắn kết lại với nhau, như Hamilton đã nhận xét, hoặc “bởi cơ quan của Tòa án hoặc bằng lực lượng quân sự”. Một biện pháp hiến pháp để cho phép các tiểu bang giải quyết các khác biệt của họ một cách hòa bình là điều khoản cho phép bất kỳ tiểu bang nào viện dẫn quyền tài phán của TCPV để xác định và giải quyết các bất đồng .

Bằng một cách riêng, TCPV đã bỏ qua điều khoản trên, đó là hiểm hoạ đối với sự gắn bó thống nhất.

🖊Vòng hai: Hoa Kỳ phải bước vào cuộc chiến

May mắn thay, những điều kể trên có thể chỉ là hiệp đấu đầu tiên trong cuộc chiến bảo vệ quốc gia. Có một chiến lược khác để đệ trình lại đơn kiện của Texas lên TCPV theo cách mà toà này sẽ không dám từ chối thụ lý. Chỉ vì Texas không thuyết phục được các Thẩm phán rằng những gì xảy ra ở Pennsylvania gây tổn hại cho Texas không có nghĩa là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ không thể thuyết phục các thẩm phán rằng việc Pennsylvania vi phạm Hiến pháp Hoa Kỳ gây hại cho quốc gia. Điều III, § 2, cl. 2 trao quyền tài phán ban đầu cho TCPV trong bất kỳ trường hợp nào do Hoa Kỳ khởi kiện chống lại một tiểu bang. Do đó, Hoa Kỳ có thể và nên đệ đơn kiện Pennsylvania, Georgia, Michigan và Wisconsin. Giống như vụ kiện của Texas, vụ kiện mới này yêu cầu một phán quyết của TCPV theo đó, việc chỉ định đại cử tri ở bốn tiểu bang bị đơn sẽ bị vô hiệu . Quyền chỉ định sẽ giao cho các cơ quan lập pháp ở bốn tiểu bang đó , theo Hiến pháp .

Khi bốn tiểu bang vi hiến bằng cách chỉ định các đại cử tri không đúng cách thức theo quy định của cơ quan lập pháp tiểu bang, Hoa Kỳ phải gánh chịu tổn thất. Thật vậy, khó có thể có một tổn thất nào lớn hơn đối với quốc gia ngoài việc nhũng lạm cuộc bầu cử Tổng thống của quốc gia đó.

Hoa Kỳ có lợi ích quan trọng và có trách nhiệm bảo vệ hiến pháp của nước Cộng hòa, được hình thành bởi sự tự nguyện giữa các tiểu bang . Như với bất kỳ quan hệ hợp đồng nào của các bên tham gia trong một doanh nghiệp đang thực hiện, không bên nào có quyền bỏ qua hoặc thay đổi các điều khoản cơ bản của hợp đồng bằng hành động đơn phương.

Tổng thống đã tuyên thệ giữ gìn và bảo vệ Hiến pháp, có quyền và nghĩa vụ ra lệnh cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra một vụ kiện như vậy tại TCPV – và phải làm nhanh chóng.

🖊 Lý do để hy vọng trong lễ Giáng sinh

Khi bác bỏ đơn kiện của tiểu bang Texas, đa số các Thẩm phán TCPV đã không cho Texas sử dụng biện pháp bảo vệ lập hiến để có một phương cách giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp, vốn đã gây chia rẽ sâu sắc giữa các tiểu bang và công dân của nước Cộng hòa này kể từ những năm 1860.

Không thể để xảy ra một hậu quả nguy hiểm quá mức như vậy được!

Nếu một vụ kiện tương tự như Texas đưa ra trước đây nhưng do Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đứng đơn, thì có đủ lý do để tin TCPV phải hiểu rằng họ phải xét xử cho một vụ kiện khác để có những phán quyết chính xác .

Mặc dù kết quả có thể không chắc thắng , nhưng hãy tin tưởng và hy vọng rằng đa số thẩm phán TCPV không bao giờ có thể có quan điểm rằng Hoa Kỳ không có vai trò nào trong việc thực thi quy trình được thiết lập trong Hiến pháp, theo đó chúng ta được bầu chọn một viên chức chánh phủ đại diện cho toàn thể Nhân dân , đó là Tổng thống của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

https://www.westernjournal.com/twj-exclusive-bombshell-new-legal-memo-giving-trump-supporters-hope-christmas-eve/amp/?__twitter_impression=true

Chú thích:

(1) Tựa THT đặt

(2) Federalist là một bộ Sưu tập gồm 85 bài viết và tiểu luận được viết bởi Alexander Hamilton, James Madison và John Jay dưới bút danh chung “Publius” để thúc đẩy việc phê chuẩn Hiến pháp Hoa Kỳ. Bộ sưu tập thường được biết đến với cái tên The Federalist cho đến khi tên The Federalist Papers xuất hiện vào thế kỷ 20

Bài độc quyền của The Western Journal- được xuất bản vào  ngày 24 tháng 12 năm 2020 Tác giả: William J. Olson và Patrick M. McSweeney-Trịnh Hồng Thọ lược dịch.