85 / 100

FBI của Hoa Kỳ hiện đang phát lệnh truy tố và truy nã bốn tin tặc Trung Quốc do Bộ An ninh của ĐCSTQ thuê để tấn công mạng vào 12 quốc gia

FBI truy tố và truy nã bốn tin tặc Trung Quốc
FBI truy tố và truy nã bốn tin tặc Trung Quốc

Hoa Kỳ truy tố và truy nã bốn tin tặc Trung Quốc do Bộ An ninh của ĐCSTQ thuê

Bốn tin tặc do Bộ An ninh của ĐCSTQ thuê đã thực hiện các cuộc tấn công mạng vào 12 quốc gia, đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ, bí mật thương mại và tài liệu nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm.

Bốn tin tặc Trung Quốc thực hiện các cuộc tấn công mạng vào 12 quốc gia

Hiện chúng đang bị Hoa Kỳ truy tố và truy nã. Trong số đó 3 tin tặc: Ding Xiaoyang, Cheng Qingmin và Zhu Yunmin là nhân viên của Cục An ninh Quốc gia Hải Nam chịu trách nhiệm điều phối và quản lý tin tặc trong các công ty bình phong của Bộ An ninh;

Wu Shurong, chịu trách nhiệm tạo ra phần mềm virus và thực hiện các cuộc tấn công mạng vào hệ thống máy tính của các chính phủ, doanh nghiệp và trường đại học nước ngoài.