71 / 100

Tổng thống Biden chỉ cầu xin Tòa án tối cao – Joe yêu cầu TCPV hủy bỏ 2 trường hợp tị nạn và bức tường biên giới

Mọi thứ ông ấy làm đều được sự chấp thuận của phe cực đoan cánh tả, những người muốn xóa sạch mọi dấu vết công việc của Trump khỏi D.C.

Biden đã đi xa đến tận Tòa án Tối cao, yêu cầu họ bác bỏ các vụ án quan trọng. 

Joe Biden đã yêu cầu Tòa án Tối cao bác bỏ hai vụ kiện biên giới từ chính quyền Trump.
Biden đã cố gắng chấm dứt bức tường biên giới và chính sách tị nạn thông qua lệnh hành pháp.

Nhóm của ông lập luận rằng các trường hợp không còn phù hợp nữa, nhưng tòa án sẽ phải quyết định.

BAN HÀNH CHÍNH CỦA CHỦ TỊCH JOE BIDEN VÀO THỨ HAI ĐÃ HỎI TÒA ÁN CAO CẤP CỦA MỸ HỎI TÒA ÁN TỐI CAO TRÌ CÓ NÊN TRÌ HOÃN HÀNH ĐỘNG TRONG HAI CHUYỂN ĐỔI LỚN NHẤT CỦA TRUMP ĐỂ BẢO VỆ BIÊN GIỚI: BỨC TƯỜNG VÀ CHÍNH SÁCH “BỎ LỠ TRONG MEXICO” CỦA ÔNG TRUMP

CẢ CÁC CHÍNH SÁCH NÀY ĐÃ ĐƯỢC THỬ THÁCH TRONG CÁC TÒA ÁN, CÁC TRƯỜNG HỢP CỦA HỌ ĐƯA ĐẾN TẤT CẢ CÁC CÁCH ĐẾN TÒA ÁN CAO CẤP.

NHỮNG NGƯỜI CỦA BIDEN ĐANG SUY NGHĨ RẰNG NGAY TỪ NGÀY ÔNG CHỈ KẾT THÚC CÁC CHÍNH SÁCH NÀY QUA TRÌNH TỰ THỰC HIỆN, TÒA ÁN KHÔNG PHẢI NGHE CÁC TRƯỜNG HỢP.

NHƯNG LẦN NỮA ĐANG ĐI. TÒA ÁN NÊN TÒA ÁN NGHE CÁC TRƯỜNG HỢP VÀ QUY TẮC NÀY VỀ CHÚNG, ĐỪNG ĐỂ MẤT SỨC MẠNH CỦA MÌNH ĐỂ CÓ ĐƯỢC QUYỀN PHỦ QUYẾT.

NẾU TÒA ÁN CAO CẤP QUY ĐỊNH RẰNG CỨ TIẾN HÀNH VIỆC SỬ DỤNG QUỸ ĐÃ CÓ ĐỂ HOÀN TẤT NỐT TƯỜNG BIÊN GIỚI TIẾP TỤC, THÌ NHÀ THẦU KHÔNG THỂ DỪNG VÀ CỨ  TRÌNH TỰ THỰC HIỆN.

 Theo worldwideNews