Một cách từ thiện tuyệt vời và thông minh do diễn viên Ấn Độ Aamir Khan nghĩ ra và tiến hành thực hiện.

Cách cho trân trọng , của cho quý giá
Cách cho trân trọng , của cho quý giá

Anh loan báo sẽ tặng mỗi gia đình nghèo 1 kg bột mì. Nhiều người không nghĩ rằng nó đáng giá, vì 1 kg gần như không có tác dụng gì lâu dài hoặc có thể đủ cho 1 bữa ăn. bao bột nặng 1 kg này . Tuyệt vời thay, sau khi mở túi bột , họ khám phá đã có 15.000 rupee nằm trong mỗi túi chứa bột này.

Đây là một lối suy nghĩ thật chính xác , bởi những người kiên nhẫn sắp hàng để nhận 1kg bột mì không có nhiều giá trị này, thực sự là những người rất cần nó. Và khi họ chịu khó lặng lẽ xếp hàng dài để nhận 1kg bột mì này …họ xứng đáng để nhận thêm 15000 rupee đó.Xem ra thiện chí làm từ thiện của diễn viên Ấn Độ Aamir Khan đã thực sự tới tay người cần nó