70 / 100

Khi mất điện thoại, cần làm những bước sau đây. Càng làm nhanh cơ hội lấy lại điện thoại hoặc bảo mật dữ liệu càng lớn.

Khi mất điện thoại
Khi mất điện thoại

🔹 BƯỚC 1: 𝗚𝗼̣𝗶 𝗱𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘁𝗵𝗼𝗮̣𝗶 𝗻𝗴𝗮𝘆
Dùng phone khác gọi hoặc nhắn tin vào điện thoại bị mất và lắng nghe chuông/ping. Nếu không nghe thấy gì và nếu trước đó đã bật dịch vụ Find My Phone, hãy đăng nhập (log in) vào dịch vụ đó từ một máy an toàn, như laptop. Sử dụng dịch vụ này để làm cho điện thoại bị mất phát ra âm thanh lớn, giúp xác định được vị trí của nó. Bạn cũng có thể khóa màn hình từ xa. Nếu lo điện thoại có thể rơi vào tay kẻ xấu, thì cũng có một option để xóa dữ liệu trên điện thoại từ xa, nhưng sẽ mất mọi hình ảnh và dữ liệu.

🔹 BƯỚC 2: 𝗕𝗮́𝗼 𝗰𝗵𝗼 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗰𝘂𝗻𝗴 𝗰𝗮̂́𝗽 𝗱𝗶̣𝗰𝗵 𝘃𝘂̣
Báo cho nhà cung cấp dịch vụ biết điện thoại đã bị mất hoặc bị trộm. Nếu nghi ngờ bị đánh cắp, nhà cung cấp có thể tạm ngưng dịch vụ, ngăn không cho sử dụng. Họ cũng có thể đánh dấu điện thoại là unusable (không sử dụng được) – dù đổi nhà cung cấp dịch vụ mới hoặc thẻ SIM khác.

🔹 BƯỚC 3: 𝗧𝗵𝗮𝘆 𝗱𝗼̂̉𝗶 𝗺𝗮̣̂𝘁 𝗸𝗵𝗮̂̉𝘂 𝗾𝘂𝗮𝗻 𝘁𝗿𝗼̣𝗻𝗴
Sử dụng máy tính để đăng nhập vào mọi tài khoản bạn có trên điện thoại và thay đổi mật khẩu. Bắt đầu với email và các tài khoản tài chính và mua sắm có thẻ tín dụng của bạn trong hồ sơ, như Amazon hoặc ngân hàng.

🔹 BƯỚC 4: 𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗯𝗮́𝗼 𝗰𝗵𝗼 𝗰𝗮̉𝗻𝗵 𝘀𝗮́𝘁
Việc báo cho cảnh sát sẽ khởi động nỗ lực tìm kiếm và có thể đẩy nhanh việc yêu cầu bảo hiểm bồi thường (nếu bạn có bảo hiểm). Công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn cũng có thể cần báo cáo của cảnh sát để giải quyết các khoản tiền mua hàng gian lận qua phone bị mất.

🔹 BƯỚC 5: 𝗡𝗲̂́𝘂 𝘁𝗶̀𝗺 𝗱𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗱𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘁𝗵𝗼𝗮̣𝗶 𝗯𝗶̣ 𝗺𝗮̂́𝘁
Bạn không thể biết ai đó có thể đã cài đặt ứng dụng độc hại hoặc phần mềm gián điệp nào trong thời gian điện thoại bị mất. Hãy xóa bỏ mọi thứ bằng option “Reset Everything” trong Settings, nhớ làm copy các hình ảnh và video trước khi xóa.

Nguồn : Báo Trẻ