Không cần biết bất cứ nhóm hội nào tự phát được lập ra, tên gọi nó là gì…. tất cả đều phải lùi hết lại và sẵn sàng chờ “stand back and stand by“ cho đến khi nào cái tên Antifa được người dân nhắc nhở đến!”.

Đây chính là lời cảnh cáo “lùi hết lại và sẵn sàng chờ ” của TT Trump gửi cho nhóm khủng bố nội địa Antifa-Marxist trong mùa bầu cử. Không biết chúng có hiểu ra để đừng làm những điều ngu ngốc theo sự giật dây phía sau màn cửa của Cánh Tả hay không?

Lãnh đạo nhóm Proud Boys ở Mỹ hiện nay là anh Enrique Tarrio, anh là người Cuba gốc Phi châu, anh cho biết nhóm PB có các quy tắc lâu đời khi gia nhập như cấm phân biệt chủng tộc, cấm theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng và cấm hoạt động bạo lực cá nhân.

Ronald D. Coleman đã viết trong một email gửi tới USA Today như vậy. Coleman cho biết anh là phát ngôn viên của Proud Boys.

“Chúng tôi không quan tâm bạn là màu da gì hay xuất thân của bạn là thành phần gì … nếu bạn thật sự yêu quý nước Mỹ và muốn bảo vệ giữ gìn nó an toàn thì chúng tôi sẽ coi bạn là người anh em”, Tarrio đã nói trong một tuyên bố bằng văn bản do Coleman cung cấp cho USA Today như vậy.

Chính sách của Proud Boys là lên án chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội…(xin tham khảo điều lệ nội qui từ website của Proudboys.com theo hình chụp bên dưới).

Quý vị thử tìm xem Proud Boys đã từng đốt nhiều khu nhà phố, phá các cửa tiệm buôn bán, hôi của, đốt xe cảnh sát, giết cảnh sát, hiếp đáp các thực khách, đập nát quán ăn, kéo đổ các tượng đài … ở chỗ nào trên thế giới này chưa ?

Thành viên gia nhập Proudboys cũng có đủ các màu da. Vậy thì tại sao ông Biden và ông Chris Wallace lại cáo buộc Proud Boys là “thượng tôn da trắng” và “kỳ thị chủng tộc” rồi gài bẫy ông Trump phải kết án họ.

Họ thù ghét Proud Boys có phải là vì Proudboys tuyên bố không theo đảng DC, không theo Xã Hội Chủ Nghĩa, không theo Cộng Sản…. Có phải là do Proudboys cầm cờ củng hộ TT Trump 100% và do “chủ trương ái quốc” của Proud Boys hay không?