78 / 100

Dominion đã xóa 6% phiếu bầu từ mỗi ứng cử viên Cộng Hòa của quận hạt Windham, New Hampshire. Đươc  biết các máy Dominion tương tự cũng  được sử dụng ở 85% trong thị trấn này .

Mọi ứng cử viên Đảng Cộng hòa đã bị thiếu gần như chính xác từ 297 cho đến 303 phiếu bầu. Vì thế khó mà tin đó là một sự trùng hợp.
Chỉ cần biết  rằng ở các cuộc tranh cử trong tiểu bang, với xấp xĩ 300 phiếu bầu là người ứng cử viên có thể xoay chuyển được kết quả bầu cử rồi

Máy Dominion đã đếm sai cho cả 4 đảng viên Cộng hòa ở Windham gần đúng 300 phiếu

Thị trấn Windham đã sử dụng máy Dominion để đếm các lá phiếu trên giấy và sau khi kiểm phiếu lại bằng tay đáng tin cậy, người ta xác nhận rằng mỗi đảng viên Cộng hòa đã bị đánh tráo bởi máy thành phiếu của ứng cử viên Dân  Chủ  trong số khoảng 300 phiếu bầu.

Là cử tri , bạn sẽ nghĩ rằng điều này phải được giải quyết bởi công ty máy Dominion, Bộ trưởng Ngoại giao của tiểu bang hay  Đơn vị bầu cử của Văn phòng AG hoặc Ủy ban thi hành luật bầu cử 
Cũng giống như mọi tiểu bang khác đã sử dụng máy móc thay đổi số phiếu có lợi cho đảng chính trị này hơn đảng chính trị khác.
Ở New Hampshire, máy quét quang học AccuVote được sử dụng trong tất cả các cộng đồng có máy bỏ phiếu là một “công nghệ cũ hơn” và mỗi người kiểm duyệt sẽ sử dụng băng kết quả của thiết bị, vào cuối đêm, để tiết lộ kết quả trên một tờ giấy “ Trả lại Phiếu bầu ”. Thiết bị AccuVote đã được sử dụng trong hơn một phần tư thế kỷ ở tiểu bang và là thiết bị duy nhất được Ủy ban Luật Bầu cử phê duyệt.
 
“Thiết bị này ban đầu được sản xuất bởi Unisys, sau đó là Global Elections Systems Inc., công ty không còn kinh doanh nữa,” Yen nói. “Thiết bị được sử dụng ở New Hampshire không còn được sản xuất nữa. Dominion (Hệ thống Bầu cử) sở hữu tài sản trí tuệ của AccuVote và hệ thống quản lý bầu cử liên quan của nó nhưng không sản xuất thiết bị này ”.
 
Hôm thứ Năm, The Gateway Pundit đã nói chuyện với Tiến sĩ David Strang M.D., Thành viên Ủy ban Nhà nước của Ủy ban Cộng hòa Quận Belknap, New Hampshire GOP.
 
David nói với The Gateway Pundit rằng các ứng cử viên Đảng Cộng hòa ở Windham đã bị máy bỏ phiếu do Dominion sở hữu 6% tổng số phiếu bầu của họ.

Theo Tiến sĩ Strang, những cỗ máy thuộc sở hữu của Dominion này được sử dụng ở 85% thị trấn ở New Hampshire.

Điều gì khiến kết quả của New Hampshire càng trở nên đáng ngờ ở kết quả cho chức danh Tổng Thống  hơn:
** Đảng Cộng hòa đã lật đổ Thượng viện New Hampshire từ 14-10 đảng Dân chủ thành 14-10 đảng Cộng hòa vào năm 2020.
** Đảng Cộng hòa đã lật đổ Hạ viện New Hampshire từ phe Dân chủ chiếm đa số 230-156 thành phe Cộng hòa chiếm đa số 213-187 vào năm 2020!
** Tuy nhiên, Joe Biden, người đứng thứ 4 trong vòng sơ bộ đảng và Kamala Harris, người không lọt vào vòng sơ bộ Dảng Dân chủ đã giành được con số  52,7% so với 45,4 % trước Trump.

Những kết quả này là không thể nào hiểu thấu được

Dù những gì đảng Dân chủ đã làm là giảm 6% cho mỗi ứng cử viên Cộng Hòa trong mỗi cuộc đua có kiểm phiếu lại.

Điều này PHẢI được điều tra, Nếu không,  chúng ta BAO GIỜ có thể tin tưởng vào quy trình bầu cử của mình một lần nữa!
 
Bất chấp những phát hiện gần đây, Bộ trưởng Tư pháp New Hampshire, Anne Edwards, một đảng viên Đảng Cộng hòa, không có kế hoạch điều tra cáo buộc gian lận cử tri ở bang này.
Những cử tri ở New Hampshire xin vui lòng liên hệ với văn phòng Tổng chưởng lý New Hampshire!

NH Department of Justice
Anne Edwards, Attorney General
33 Capitol Street
Concord, NH 03301

Telephone: (603) 271-3658

Email: [email protected]

The Gateway Pundit