Trong một sắc lệnh hành pháp ít được để ý kể từ ngày nó được ký kết, Tổng thống Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. 

Tình trạng khẩn cấp đó vẫn được áp dụng cho đến ngày nay và cuộc bầu cử năm 2020 được tiến hành trong tình trạng khẩn cấp này, đây là một điểm quan trọng để hiểu điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, theo Natural News.

Câu chuyện này bắt đầu với sắc lệnh hành pháp ít được biết đến được ký ban hành vào ngày 12/9/2018, bởi Tổng thống Donald J. Trump. Lệnh đó, có thể theo dõi tại Whitehouse.gov, với tựa đề: “Lệnh hành pháp về việc áp dụng các biện pháp trừng phạt nhất định trong trường hợp có sự can thiệp của nước ngoài trong cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ”.

SẮC LỆNH HÀNH PHÁP 12/9/2018
Sắc lệnh đã thông qua bởi TT Donald Trump .
Tuyên bố của Tổng thống
Hôm nay, tôi đã hành động để bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống bầu cử Hoa Kỳ bằng cách ký Sắc lệnh Hành pháp để đảm bảo rằng chúng tôi có thể nhanh chóng xác định và trừng phạt bất kỳ sự can thiệp nào của nước ngoài vào cuộc bầu cử của chúng tôi. Như tôi đã nói rõ, Hoa Kỳ sẽ không dung thứ cho bất kỳ hình thức can thiệp nào của nước ngoài vào cuộc bầu cử của chúng tôi.
Lệnh Hành pháp này yêu cầu cộng đồng tình báo và các cơ quan Liên bang khác đánh giá mức độ can thiệp của nước ngoài sau mỗi cuộc bầu cử của Hoa Kỳ. Nếu Hoa Kỳ xác định rằng bất kỳ sự can thiệp nào của nước ngoài đã xảy ra, Lệnh Hành pháp đảm bảo một phản ứng nhanh chóng, mạnh mẽ và tương xứng.
Cụ thể, Lệnh hành pháp cho phép các biện pháp trừng phạt thích hợp và có ý nghĩa — một số là các biện pháp trừng phạt ngăn chặn hoàn toàn, một số khác phải được thiết kế và hiệu chỉnh dựa trên các thực tế cụ thể — chống lại bất kỳ cá nhân, tổ chức nước ngoài hoặc quốc gia nào cho phép, chỉ đạo, tài trợ hoặc hỗ trợ nước ngoài can thiệp vào một cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ. Lệnh Hành pháp cũng chỉ đạo Cơ quan Hành pháp xây dựng một quy trình thống nhất để đánh giá và xác định sự can thiệp của nước ngoài vào các cuộc bầu cử của Hoa Kỳ.
Tại Hoa Kỳ, trách nhiệm chính trong việc quản lý các cuộc bầu cử thuộc về chính quyền Tiểu bang, lãnh thổ và địa phương. Tuy nhiên, Chính phủ Liên bang đóng một vai trò thiết yếu trong việc xác định và ngăn chặn sự can thiệp của nước ngoài và hỗ trợ các quan chức Nhà nước và địa phương bảo đảm cơ sở hạ tầng bầu cử.
Khi nói đến chính sách đối ngoại, Chính quyền của tôi đã đưa ra quyết định và hành động mà các chính quyền trước đây không làm. Bằng cách ký Sắc lệnh Hành pháp này, tôi đang bổ sung vào hồ sơ của mình về việc thực hiện các biện pháp mạnh nhất cho đến nay của bất kỳ Tổng thống Hoa Kỳ nào để bảo vệ hệ thống bầu cử của chúng ta. Khi chúng ta bước vào mùa bầu cử vào mùa thu này, người dân Mỹ có thể yên tâm rằng chúng ta đang làm việc siêng năng để đảm bảo rằng nền dân chủ của chúng ta vẫn an toàn trước các mối đe dọa từ nước ngoài.
2. (a) Tất cả tài sản và lợi ích đối với tài sản ở Hoa Kỳ, hoặc những tài sản đó hoặc sau này thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của bất kỳ người nào ở Hoa Kỳ trong số những người sau đây đều bị phong tỏa và có thể không được chuyển nhượng, thanh toán, xuất khẩu, rút ​​tiền hoặc xử lý theo cách khác: bất kỳ người nước ngoài nào được Bộ trưởng Tài chính xác định, với sự tham vấn của Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa:
(i) trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia, tài trợ, che giấu, hoặc đồng lõa với nước ngoài can thiệp vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ;
(ii) được hỗ trợ vật chất, tài trợ hoặc cung cấp hỗ trợ tài chính, vật chất hoặc công nghệ cho hoặc hàng hóa hoặc dịch vụ để hỗ trợ hoặc hỗ trợ, bất kỳ hoạt động nào được mô tả trong tiểu mục (a) (i) của phần này hoặc bất kỳ người nào có tài sản và quyền lợi về tài sản bị phong tỏa theo lệnh này; hoặc là:
(iii) được sở hữu hoặc kiểm soát bởi, hoặc đã hành động hoặc có ý định hành động cho hoặc thay mặt, trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kỳ người nào có tài sản hoặc lợi ích đối với tài sản bị phong tỏa theo lệnh này.
(Theo Statement From the President)

“Truy cập trái phép vào cơ sở hạ tầng bầu cử”

Trong sắc lệnh hành pháp đó, Tổng thống tuyên bố rằng những người và tổ chức ở bên ngoài Hoa Kỳ được biết là có thể “can thiệp hoặc làm suy yếu lòng tin của công chúng vào các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ, bao gồm cả việc truy cập trái phép vào cơ sở hạ tầng bầu cử và chiến dịch hoặc sự phát tán bí mật của chiến dịch và thông tin sai lệch”.

Lệnh hành pháp nói thêm rằng sự can thiệp của nước ngoài vào các cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, “tạo thành một mối đe dọa bất thường đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ”.

Tại sao điều này lại có thể liên quan đến những điều đang xảy ra với nghi vấn gian lận bầu cử lớn nhất từ trước tới nay được thực hiện bởi Đảng Dân chủ? Bởi vì Dominion Voting Systems là một công ty của Canada, và Scytl được điều hành từ Tây Ban Nha.

Dominion là một công ty thuộc sở hữu nước ngoài, điều này làm cho hành vi trộm cắp bầu cử ở Dominion trở thành “vấn đề can thiệp từ nước ngoài”.

Nhân tiện, Scytl có liên hệ với George Soros và Đảng Dân chủ , và theo The Gateway Pundit , Bill Gates cũng sở hữu cổ phiếu Scytl.

Dominion từ Canada, Scytl từ Tây Ban Nha, cả hai đều đại diện cho “sự can thiệp của nước ngoài” vào các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ… với dữ liệu được định tuyến qua các máy chủ ở Đức

Một công ty máy bỏ phiếu khác có tên Scytl – cũng được sử dụng rộng rãi trong các cuộc bầu cử ở Mỹ – đặt tại Tây Ban Nha. Như báo cáo của Great Game India :Nhiều ngày sau Hệ thống bầu cử Dominion của Canada được phát hiện có gian lận qua cái gọi là “trục trặc”, giờ đây GreatGameIndia đã phát hiện ra sự tham gia của một công ty nước ngoài đáng ngờ khác trong việc can thiệp bầu cử của Hoa Kỳ. Các phiếu bầu của người Mỹ đã được kiểm bởi công ty Tây Ban Nha Scytl đã từng phá sản ở Tây Ban Nha. Giống như Dominion Voting Systems, Scytl có một lịch sử lâu dài về gian lận bầu cử ở nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm cả việc đưa các backdoor vào phần mềm bầu cử của mình. Vấn đề này khiến các chuyên gia đặt câu hỏi tại sao công việc kiểm phiếu nhạy cảm lại được giao cho các công ty nước ngoài? Làm thế nào một công ty Tây Ban Nha bị phá sản lại có thể đếm phiếu bầu của người Mỹ từ Tây Ban Nha?

Do gian lận phổ biến như vậy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Liên bang Hoa Kỳ Trey Trainor tin rằng cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 là không hợp pháp.

Điều còn chưa biết trong tất cả những việc này là lệnh hành pháp năm 2018 của ông Trump trao cho Bộ Quốc phòng quyền thu giữ tất cả tài sản của các cá nhân và công ty đã đồng lõa trong việc hỗ trợ hoặc che đậy sự can thiệp của nước ngoài vào các cuộc bầu cử Hoa Kỳ .

Lệnh Khẩn cấp Quốc gia đặc biệt kêu gọi tịch thu tất cả tài sản của các tổ chức “trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia, tài trợ, che giấu, hoặc đồng lõa với nước ngoài can thiệp vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ”.

Điều đó có thể sẽ phải bao gồm tất cả các nguồn tin giả của CNN, mọi CEO (giám đốc điều hành) của Big Tech, mọi tạp chí tin tức giả mạo từ NBC News, NY Times và Washington Post. Tất cả họ đều đồng lõa trong việc châm ngòi cho nước Mỹ và che đậy vụ can thiệp bầu cử lớn ở nước ngoài vừa diễn ra.

Theo Natural News, lệnh hành pháp bao gồm mọi cá nhân đã bị Trung cộng làm tha hóa hoặc mua chuộc. Và con số đó bao gồm ít nhất 80% các nhà lập pháp của Đảng Dân chủ, theo ước tính của chúng tôi, bao gồm cả Thượng nghị sĩ Feinstein và Schiff.

Mọi tổ chức liên quan đến hành vi trộm cắp và che đậy bầu cử hiện có thể bị chính phủ Hoa Kỳ bắt giữ

Nhưng đó thậm chí không phải là mức độ đầy đủ của những gì được yêu cầu bởi lệnh hành pháp này. Trong Phần 8, lệnh giải thích rằng thuật ngữ “cá thể” cũng có nghĩa là, “quan hệ đối tác, liên kết, ủy thác, liên doanh, công ty, nhóm, phân nhóm hoặc tổ chức khác”.

Nói cách khác, bất kỳ tổ chức truyền thông nào đã hỗ trợ trong việc che đậy hoặc hỗ trợ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ đều là mục tiêu cụ thể của Lệnh hành pháp này.

Ngoài ra trong phần định nghĩa, lệnh hành pháp giải thích: Thuật ngữ “cơ sở hạ tầng bầu cử” có nghĩa là công nghệ và hệ thống thông tin và truyền thông được sử dụng bởi hoặc thay mặt cho Chính phủ Liên bang hoặc một tiểu bang hoặc chính quyền địa phương để quản lý quy trình bầu cử, bao gồm cơ sở dữ liệu đăng ký cử tri, máy bỏ phiếu, thiết bị lập bảng biểu và thiết bị truyền an toàn kết quả bầu cử.

Điều đó sẽ bao gồm hệ thống bỏ phiếu Dominion cũng như tất cả các hệ thống bỏ phiếu khác được sử dụng trong cuộc bầu cử gần đây.

Cuối cùng, lệnh hành pháp mô tả ý nghĩa của thuật ngữ “can thiệp nước ngoài”. Nó có nghĩa là:… Bất kỳ hành động bí mật, gian lận, lừa đảo hoặc trái pháp luật nào hoặc hành động cố gắng của chính phủ nước ngoài, hoặc của bất kỳ người nào đóng vai trò là đại lý của hoặc nhân danh chính phủ nước ngoài, được thực hiện với mục đích hoặc tác động gây ảnh hưởng, làm suy giảm lòng tin đối với hoặc thay đổi kết quả hoặc kết quả được dự báo về cuộc bầu cử, hoặc làm suy yếu lòng tin của công chúng vào các quy trình hoặc thể chế bầu cử.

Cuộc đột kích dường như đã nhắm mục tiêu vào nơi đặt máy chủ ở Frankfurt của CIA

Hiện Natural News cũng có xác nhận từ các tài liệu của WikiLeaks rằng CIA đã sử dụng một trung tâm dữ liệu ở Frankfurt làm cơ sở hack từ xa để dàn dựng các cuộc bầu cử Hoa Kỳ. DW.com đã báo cáo :

WikiLeaks đã công bố một kho tài liệu của CIA hôm thứ Ba tuyên bố đã tiết lộ chi tiết về kho vũ khí bị hack bí mật của CIA.

Bản phát hành bao gồm 8.761 tài liệu đã tiết lộ chi tiết về “phần mềm độc hại, vi rút, trojan, khai thác ‘zero day’ được vũ khí hóa, hệ thống điều khiển từ xa phần mềm độc hại và tài liệu liên quan”.

Các rò rỉ có chủ đích tiết lộ rằng một đơn vị tuyệt mật của CIA đã sử dụng thành phố Frankfurt am Main của Đức làm điểm khởi đầu cho nhiều cuộc tấn công đột nhập vào châu Âu, Trung Quốc và Trung Đông.

Nhật báo “Süddeutsche Zeitung” của Đức đưa tin tòa nhà được biết đến là nơi có mạng lưới nhân viên tình báo rộng lớn bao gồm các điệp viên CIA, gián điệp NSA, nhân viên mật vụ quân sự, nhân viên Bộ An ninh Nội địa và nhân viên Cơ quan Mật vụ. Theo đó báo cáo rằng người Mỹ cũng đã thiết lập một mạng lưới dày đặc các tiền đồn và các công ty pháo binh ở Frankfurt.

Có vẻ như CIA đã sử dụng cùng một trung tâm dữ liệu nước ngoài để hack cuộc bầu cử Hoa Kỳ… và bị bắt. Đây chính là lý do tại sao, như báo cáo của The Gateway Pundit, CIA đã hoàn toàn không tham gia vào chiến dịch đột kích máy chủ vừa diễn ra ở Đức. Cuộc đột kích có thể đã thiết kế để chống lại trang trại máy chủ của chính CIA, nơi đã thực hiện chiến dịch hack Dominion từ xa vào đêm bầu cử!

Theo The Gateway Pundit