Mùa cúm sắp tới đồng thời cộng với dịch bệnh Covid-19. Các chuyên gia y tế khuyến cáo dân chúng hãy nên chích ngừa cúm mùa để tránh nguy cơ dịch bệnh kép

Đây là điều cần làm trong mùa dịch hiện nay. Trong bất kỳ mùa đông nào, người ta dễ nhiễm nhiều virus cúm mùa cùng một lúc, hoặc phổ biến hơn là nhiễm virus này đến virus khác.

  • Nhiều bệnh viện lo lắng nếu một người bị cúm, khi họ bình phục họ có nguy cơ trở thành người bị lây nhiễm COVID-19 nhiều hơn. Và khi nhiễm , chắc chắn họ sẽ bị nặng hơn.  Với trường hợp một người đã bình phục sau khi nhiễm COVID-19, họ cũng có nguy cơ bị cúm mùa nhiều nhất.

Do đó, không thể kiểm soát các cases Covid-19  trở thành đe dọa y tế lớn hơn trong mùa thu, khi nhiệt độ lạnh hơn , khiến nhiều người tập trung trong nhà hơn. Dẫn  đến chuyện dễ lây nhiễm cả cúm và COVID-19.

Hãy nên lấy hẹn gặp bác sĩ gia đình để đưa cả nhà đi chích ngừa, đặc biệt là với quí cụ cao niên và các cháu nhỏ.

Trích nguồn từ: https://www.ktvu.com/news/health-experts-stress-importance-of-flu-shot-to-avoid-twindemic