65 / 100

Bà  Nancy Pelosi, chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ đã không thì hành qui định do bà đưa ra với nghi quyết 73 được Hạ Biện thông qua, nhằm buộc mọi thành viên Quốc Hội khi đi vào toà nhà quốc hội phải đi qua “máy dò vũ khí”.

Nghị quyết 73 được bà Nancy đề nghị đưa ra sau khi một số Dân Biểu thuộc Đảng Cộng Hoà tuyên bố là họ sẽ mang súng đi vào quốc hội để tự bảo vệ do Từ Chính Án Số 2 cho phép (sau khi Đảng Dân Chủ cắt giảm ngân sách Cảnh Sát),

Nghi quyết 73 này qui định “Nếu Bất Cứ Thành Viên Quốc Hội Nào Vi Phạm Sẽ Bị Phạt $5000 Mỹ kim lần đầu, vi phạm lần thứ nhì số tiền phạt tăng lên….
Tháng rồi Dân Biểu Louie Gohmert (R-Texas) khi ông quên không đi qua máy dò vũ khí đã tự động đóng phạt $5000 Mỹ kim.

Nhưng 9:59 sáng Thứ Sáu 5 tháng 2 năm 2021 nhiều thành viên Quốc Hội quan sát thấy bà Nancy Pelosi khi đi vào toà nhà Quốc Hội đã không đi qua máy dò vũ khí trong đó có các Dân Biểu Rodney David (R- MN), Larry Loudermilk (R-Ga), Bryan Steil (R-Wis) nên đã viết thư nêu lên vấn đề này.

Một điểm lạ, nếu so sánh chính sách của chế độ Cộng Sản với chính sách của Đảng Dân Chủ sao mà giống nhau ở điểm này. Nghĩa là luật đặt ra cho người khác còn mình “Đảng Ta” Miễn Thì Hành.