Theo tin mới nhất bản về cuộc bầu cử chủ tịch Hạ viện cho kỳ Đại hội lần thứ 117 . Bà Nancy Pelosi hôm Chủ nhật 3/1 đã giành đủ số phiếu bầu trong Hạ viện để tái đắc cử chức vụ Chủ tịch hạ viện cho nhiệm kỳ thứ tư của mình

Các thành viên nộp phiếu bầu vào phòng theo nhóm  tên và được và thông báo bằng lời nói bỏ phiếu của họ. Kết quả cuối cùng được thông báo sau 5 giờ chiều.

Đã có  427 dân biểu hiện diện gồm có 220 thành viên Đảng Dân chủ và 207 thành viên Đảng Cộng hòa. Hạ nghị sĩ Nancy Pelosi, D-Calif., Cần đa số phiếu hoặc 214 phiếu bầu, để trở lại với tư cách chủ tịch Hạ viện  có nghĩa là bà có thể đủ khả năng để mất chỉ sáu phiếu bầu của đảng Dân chủ mà thôi

Cuối cùng với tổng số 216 phiếu bầu chọn bà Nancy tái đắc cử chức chủ tịch Hạ Viện

Theo FoxNews