Tối 25-01-2021, Bộ phận hành chánh và nhân sự của Ông Donald Trump đã ra một tuyên cáo cùng toàn thể người dân Hoa Kỳ và Thế giới như sau :

Ông Donald Trump đã thành lập văn phòng ở Quận Palm Beach, Florida, nơi có bất động sản Mar-A-Lago của ông để “thực hiện chương trình nghị sự của Chính quyền Trump thông qua vận động, tổ chức và hoạt động công khai”

Văn phòng này sẽ cung cấp cho cựu Tổng thống một phương tiện chính thức để điều phối các lần xuất hiện trước công chúng, các tuyên bố và các hoạt động chính thức trong tương lai. Việc thành lập văn phòng này, đặc biệt  thật hữu dụng vì giúp ông donald Trump có thể xuất hiện trên các phương tiện truyền thông xã hội , Hiện nay ông đang bị các big tech cùng nhau hạn chế và cấm đoán ông xuất hiện tuyên bố hay nhận định gì với toàn dân của ông

Trong tuyên bố này ông Donald Trump  cho biết:

“Hôm nay, Tổng thống thứ 45 của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Donald J. Trump, chính thức mở Văn phòng Cựu Tổng thống.
Văn phòng sẽ chịu trách nhiệm quản lý thư tín của Tổng thống Trump, các tuyên bố công khai, các buổi gặp mặt, và các hoạt động chính thức nhằm thúc đẩy lợi ích của nước Mỹ và thực hiện chương trình nghị sự của Chính quyền Trump thông qua việc vận động, tổ chức và hoạt động công chúng. Tổng thống Donald Trump sẽ luôn luôn và mãi mãi là một người đấu tranh cho nhân dân Mỹ.”
Theo Washington Times