73 / 100
Dạng PPP Loan gần đây đã được Quốc Hội Mỹ gia hạn  thời gian hoàn trả . Lần này điều kiện dể dàng hơn cho small business và những người làm independent contractor
PPP Loan
PPP Loan

PPP Loan cho Business, Seft -Employed hay contractor Employee

Bạn có thể apply được đến $41,000 cho PPP Forgivable Loan. (Paycheck Protection Program) cho small Business, Seft -Employed hay contractor Employee Loan này có thể được (xoá nợ) không cần phải trả lại.
Nếu bạn là chủ thương mại, self-employed, hoặc gig worker làm dạng 1099 như Uber, Lyft, etc. Bạn có thể apply cho PPP.

Số tiền PPP Loan được bao nhiêu ?

Số tiền mượn được là 2.5x tổng số thu nhập (gross income) trung bình cho mỗi tháng. Thí dụ:
1 năm gross income = $100,000
Trung bình mỗi tháng = $100,000:12 = $8,333
PPP Loan amount = $8,333 x 2.5 = $20,833
PPP Loan hiện tại có 2 round. Mỗi round có thể mượn được max là $20,833. (Round 2 cần chứng minh số tiền thu nhập bị giảm 25% so với năm trước)
Hạn chót để apply là 5/31/2021.
Bạn có thể apply qua các nhà banks, lenders của các bạn. Hãy apply sớm trước khi họ hết tiền.
Muốn xoá nợ PPP Loan, bạn phải theo các bước được chỉ định khi ký hợp đồng Loan. Bạn cũng có thể đọc thêm tại đây: