80 / 100

Cơ quan SBA vừa loan báo : Quỹ Cứu Trợ Nhà Hàng Hồi Sinh Của SBA.( Restaurant Revitalization Fund. ) sẽ có một chương trình 28.6 tỷ Mỹ Kim cứu trợ giúp cho các nhà hàng hồi sinh

Quỹ Cứu Trợ Nhà Hàng Hồi Sinh Của SBA.
Quỹ Cứu Trợ Nhà Hàng Hồi Sinh Của SBA.

Dân Sinh Media vừa nhận được tin này từ Chị Nguyễn Thiên Nga, giám đốc chương trình CARE thuộc cơ quan Phát Triển Doanh Nghiệp vùng Silicon Valley cho biết tin sau đây.

 Quỹ Cứu Trợ Nhà Hàng Hồi Sinh Của SBA tại vùng Bay Area 

Cơ quan SBA vừa loan báo sẽ có một chương trình 28.6 tỷ Mỹ Kim cứu trợ giúp cho các nhà hàng hồi sinh nếu quý vị nộp đơn xin, càng sớm càng tốt, bắt đầu từ ngày May 4, 2021. Nộp trễ có thể không còn tiền.

Xin quý vị vào website sba.gov hay gọi cho chương trình CARE ở số (408) 676-9789 gặp chị Thiên Nga để được gửi một email Link vào SBA một cách dễ dàng hơn.

Tất cả những quý vị đang làm chủ một nhà hàng, một xe Food Truck, làm thức ăn bỏ mối catering, làm chủ một quán bar, tiệm bánh bakery, đều hợp lệ để xin trợ giúp. Doanh nghiệp phải đang hoạt động chưa đóng cửa (họ sẽ cần 3 bank statements trong 3 tháng vừa qua để xác minh đang hoạt động).

Khi nộp đơn, chỉ có online mà thôi, xin chuẩn bị sẵn những hồ sơ sau đây:

-Thuế business 2019 và thuế 2020. (Nếu thuế 2020 chưa xong thì cần phải có Point of Sale hay Profit & Loss Statement.)  Số tiền được trợ giúp là GRANT nên không cần hoàn trả nếu dùng đúng theo quy định.

Số tiền được trợ giúp bằng với số sai biệt giữa doanh thu năm 2019 cao hơn doanh thu 2020. Bản tin ngắn này chỉ là loan báo tạm thời, xin quý vị hãy gọi ngay cho Chương Trình CARE thuộc tổ chức Phát Triển Doanh Nghiệp Vùng Silicon Valley ở số (408) 676-9789 để được gửi Link trực tiếp lấy đơn và làm đơn online.

Theo Dân Sinh Media