Cố Thẩm Phán Ruth Ginsburg là một trong  chín thẩm phán Tối Cao Pháp Viện của Hoa Kỳ . Vai trò chính của TCPV là nơi có phán quyết sau cùng về luật pháp và là cơ quan bảo vệ và thông dịch Hiến Pháp.

Vì thế các vị Thẩm Phán trong TCPV phải giữ thế trung lập để bảo đảm công lý và luật pháp luôn được tuân thủ, họ cũng phải luôn kín miệng trong vai trò phi chính trị.  Nhưng cố Thẩm Phán Ruth Ginsburg đã phá lệ tuyên chiến với ứng cử viên tổng thống Donald Trump khi bà cay đắng thốt lên những câu rên rỉ ai oán trong năm bầu cử 2016: “Tôi không thể tưởng tượng nổi nơi nầy sẽ ra sao, tôi không thể tưởng tượng nổi đất nước nầy sẽ biến thành cái gì với Trump là tổng thống của chúng ta.  Cho quốc gia, nó có thể sẽ là bốn năm, nhưng cho Tối Cao Pháp Viện, tôi không dám nghĩ tới. Y là kẻ gian xảo. Y không có sự kiên định.  Y nói ra bất cứ điều gì mà y suy nghĩ ngay thời điểm đó.  Y thật sự có cái tôi.”

Lúc đó, ứng cử viên Tổng Thống Donald Trump không phải tay vừa gì, đã nạp đại pháo bắn trả ngay lập tức: “Thẩm Phán Ginsburg của Tối Cao Pháp Viện vừa làm xấu hổ tất cả khi tuyên bố những lời nói mang tính chất chính trị ngu dốt về tôi.  Đầu óc bà ngắn quá.  Hãy từ chức!” (Justice Ginsburg of the U.S. Supreme Court has embarrassed all by making very dumb political statements about me. Her mind is shot – resign!)

Thẩm Phán Ginsburg sau cùng đã xuống nước tỏ vẻ hối hận vì đã nêu ra những lời đáng hổ thẹn với ký giả vì “quan tòa nên tránh bàn tán về ứng cử viên dân cử.  Trong tương lai tôi sẽ thận trọng hơn.” (On reflection, my recent remarks in response to press inquiries were ill-advised and I regret making them. Judges should avoid commenting on a candidate for public office. In the future I will be more circumspect.)

Nhưng Donald Trump vẫn chưa nguôi ngoai nỗi tức giận còn bồi thêm: “Nếu tôi trở thành Tổng Thống, chúng ta sẽ nhận chìm Thẩm Phán Ginsburg bằng những thẩm phán thật sự và những phán quyết thật sự về luật.”

Và Thẩm Phán Ginsburg bơm thêm dầu vào lửa: “Tôi sẽ ngồi ghế nầy tối thiểu 5 năm nữa!”  Và chắc chắn Tổng Thống Trump cũng đã dặn lòng ngày đêm rằng sẽ cải tổ lại Tố Cao Pháp Viện, tháo gỡ mọi phán quyết cho phép phá thai coi bà ta làm sao đỡ!

Tuy nhiên, khi Thẩm Phán Ginsburg qua đời, Tổng Thống Trump đã lịch sự nhìn nhận “Bà ấy là người phi thường, sống một cuộc đời phi thường!”

Năm bầu cử 2016, ứng cử viên tổng thống Donald Trump có hứa: “Tôi sẽ tiến cử các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện lật ngược lại phán quyết vụ án phá thai Roe v. Wade!” (I’ll appoint Supreme Court justices to overturn Roe v. Wade abortion case!)

Năm nay trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống, ban vận động tranh cử cho Tổng Thống Trump dùng chiêu bài “NHỮNG ĐIỀU ĐÃ HỨA, NHỮNG ĐIỀU ĐÃ THI HÀNH” (PROMISES MADE, PROMISES KEPT) làm cho đối phương mất ăn mất ngủ.

Bây giờ có lẽ mọi người đã hiểu vì sao thiên hạ kẻ thì ghét Trump tận cùng đáy vực người thì cương quyết phải cho Trump thêm bốn năm làm tổng thống nữa.  Ai nói Trump nói láo chớ tôi chưa thấy một chính khách nào giữ lời hứa đạt kỷ lục như Donald Trump.  Cái ngày mà Roe v. Wade bị lật coi bộ còn không xa mấy.  Hèn gì mà thiên hạ sợ điếng hồn tay chân rụng rời làm việc như thể loạn tâm thần.