76 / 100
Sắc lệnh mới ở San Jose có thể đặt các khoản tiền phạt rất nặng, vì chuyện bắn pháo hoa trái phép.
bắn pháo hoa trái phép
bắn pháo hoa trái phép

San Jose sẽ ban hành sắc lệnh phạt nặng khi bắn pháo hoa trái phép

San Jose sẽ có sắc lệnh mới vào tháng Bảy(July Fourth Holiday), với tiền phạt bắt đầu từ $1,000 cho lần vi phạm đầu tiên.
Các viên chức ở San Jose đang ban hành một sắc lệnh mới: Quy định chủ nhà và người tổ chức tiệc, phải chịu trách nhiệm về việc đốt pháo trái phép mà khách của họ đã bắn ra.
Sắc lệnh “social host” nhằm ngăn chặn hành vi đốt pháo trái phép trong ngày 4 tháng 7 và các ngày lễ khác.

Bắn pháo hoa trái phép, là hành vi bất hợp pháp cần phải bị phạt năng 

“Mọi người đã biết điều đó là bất hợp pháp. Họ chỉ không quan tâm”. Ủy viên Hội đồng Raul Peralez, người đã giúp soạn ra sắc lệnh mới cho biết như thế .
Peralez cho biết sắc lệnh được thiết kế để xem ai là người chịu trách nhiệm, khi bắn pháo hoa bất hợp pháp. Và chuyện bắn pháo hoa sẽ bị theo dõi tại một gia đình hoặc bữa tiệc tại gia.
Dù bây giờ mới chỉ là tháng Năm. Nhưng Raul Peralez lo ngại, vì ông đã nghe và thấy pháo hoa trái phép bắn trong khu phố của mình.
Ngày 4 tháng 7 năm rồi. Sở Cứu hỏa San Jose đã đối phó với rất nhiều đám cháy do bắn pháo hoa trái phép gây ra, mà họ không thể theo kịp.
Và San Jose phải nhờ các sở cứu hỏa lân cận hỗ trợ thành phố lúc đó.
Mây Lan dịch từ Sanfrancisco CBSL local