Hôm qua , một chuyên gia về hiến pháp Mỹ – Ivan Raiklin nghiên cứu bản Hiến pháp Mỹ và tìm ra một điều khoản cho phép Phó TT Mike Pence có thể lật ngược thế cờ kết quả bầu cử gian lận vừa qua
Ông đã liên hệ với Tòa Bạch Ốc và ngay lập tức Tòa Bạch Ốc gởi ra một memo (bản ghi nhớ chuyện phải làm). Ngay lập tức, vì theo hiến pháp  quy định . Phó TT Mike Pence phải hành động không thể trễ hơn ngày 23/12 .
Bản memo của Tòa Bạch Ốc ghi chi tiết về cách thức mà Phó Tổng thống Mike Pence, trong vai trò Chủ tịch Thượng viện, phải làm để bác bỏ các phiếu bầu của Cử tri đoàn từ các tiểu bang tranh chấp một cách hợp pháp.
Theo bản memo, điều II, mục 1 của Hiến pháp Hoa Kỳ ghi rằng “Số đại cử tri của tiểu bang nộp lên Lưỡng viện Liên bang phải có kèm theo giấy chứng nhận của Nghị viện tiểu bang.” Danh sách Đại Cử tri đoàn của các bang nộp lên Thượng viện, bên cạnh chữ ký của Thống đốc còn phải có giấy chứng nhận của Quốc hội bang mới đúng luật. Ở 7 bang có gian lận bầu cử, Quốc hội các bang đã lập ĐẠI CỬ TRI ĐOÀN THAY THẾ bầu cho ông Trump nên Quốc hội bang đã không ký xác nhận danh sách do Thống đốc lập.
Các bậc tổ phụ nước Mỹ muốn có sự đồng thuận giữa hành pháp và luật pháp nên kèm theo điều khoản này trong Hiến pháp. Do đó, các tiểu bang Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin, New Mexico đã vi phạm điều luật này của Hiến pháp vì cử tri đoàn của 7 tiểu bang này chỉ có Thống đốc ký mà không có Nghị viện tiểu bang đồng thuận.
Như vậy, PTT Pence sẽ yêu cầu 7 tiểu bang này phải nộp giấy chứng nhận của Nghị viện tiểu bang. Họ có tới 6/1 để bổ sung. Nhưng Nghị viện của 7  tiểu bang này cũng có thể nộp số cử tri đoàn của họ. Vì thế họ sẽ không ký vào giấy chứng nhận cho tiểu bang.

Theo Hiến pháp Hoa Kỳ, Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Mike Pence đã yêu cầu 6 chính quyền tiểu bang có tranh chấp pháp lý về gian lận bầu cử gởi các phiếu Đại Cử tri đoàn nhưng phải được Quốc hội bang có giấy chứng nhận; gởi trước 24h ngày 23/12.

Các Đại Cử tri đoàn THAY THẾ do Cơ quan Lập pháp tiểu bang chỉ định theo Hiến pháp đã bỏ phiếu cho ứng cử viên Trump! (Vì Quốc hội các bang đã ký chứng nhận cho ĐẠI CỬ TRI ĐOÀN THAY THẾ rồi nên không ký chứng nhận danh sách do Thống đốc lập được nữa).

Nếu chính quyền bang không bảo đảm các yêu cầu theo quy định của Hiến pháp, phiếu bầu của ứng cử viên Biden sẽ còn 216 phiếu Đại Cử tri & số phiếu của ứng cử viên Trump sẽ tăng lên theo tổng số phiếu của Đại Cử tri đoàn thay thế.

Người làm nên lịch sử – M. Pence

Về vai trò này Hiến Pháp Hoa Kỳ không định nghĩa rõ ràng quyền hạn của PTT trong phiên họp lịch sử này như thế nào. Càng không rõ ràng thì M. Pence lại càng có nhiều khả năng làm theo ý của ông ấy vào ngày 6.1

Trong ngày đó ông Pence chỉ có vỏn vẹn 3 khả năng để giải quyết :

  1. Chấp nhận đếm số đại cử tri do 7 Thống đốc tiểu bang mang lên
  2. Chấp nhận số đại cử tri đoàn do 7 Quốc Hội tiểu bang chọn, hoặc
  3. Không chọn danh sách nào hết vì không thể xử vấn đề trọn vẹn. Trường hợp này sẽ kích hoạt tu chính án số 12. Khi đó thì Hạ viện sẽ bầu Tổng Thống (mỗi tiểu bang 1 phiếu, chỉ dựa vào đa số Cộng Hòa hay DC ở Hạ viện) và như vậy TT Trump có nhiều cơ hội để thắng vì ở Hạ viện , tiểu bang Cộng Hòa là 28 và Dân Chủ là 22. Ở Thượng viện bầu Phó Tổng Thống số Tiểu bang Cộng Hòa cũng nhiều hơn Dân chủ . Trong 3 trường hợp nêu trên, trường hợp 1 thì Joe Biden thắng cử. Trường hợp 2 và 3 Ông Trump sẽ ngồi thêm 4 năm.

Ông M. Pence chính là nhân vật quan trọng nhất cho ngày 6.1.2021