72 / 100

Ông John Lee ,một Thị trưởng Bắc Las Vegas , ông tại thành phố phía bắc của Las Vegas, từ bỏ đảng dân chủ xã nghĩa và gia nhập đảng Cộng Hoà.

Thị trưởng Las Vegas từ bỏ đảng Dân Chủ
Thị trưởng Bắc Las Vegas từ bỏ đảng Dân Chủ

Thị trưởng Bắc Las Vegas chuyển đảng

Ông thị trưởng này nói với chương trình Fox and Friend hôm nay thứ ba 4/6/2021 rằng trưởng phái nhân bản tinh tuý không thể nào đứng chung với phái xã hội chủ nghĩa được .Chính vì thế mà ông chọn từ bỏ đảng Dân chủ hiện nay tại nước Mỹ để chuyển qua làm thành viên của đảng Cộng Hoà

Theo Fox News