89 / 100

 Tiểu bang California là một trong những tiểu bang sưu cao thuế nặng nhất nước Mỹ. Nhưng kể từ 4/1/2021 tuỳ theo tình hình của từng thành phố trong tiểu bang, sẽ tăng thêm thuế khi mua đồ tiêu dùng (sale tax) 

 Tiểu bang California tăng thuế sale tax
Tiểu bang California tăng thuế sale tax
Cụ thể như thành phố Bell Gardens, Lancaster vùng Los Angeles thuế hiện tại từ 9.5%  sẽ tăng lên 10.25%, hay thành phố Commerce từ 10% lên 10.25%, thành phố Milpitas (vùng San Jose) từ 9.0 lên 9.25%
Các luật thuế này tăng từ chấp thuận của cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái. Một trong những chiêu trò chính trị ở California để tăng thuế là dựa vào các ồn ào chính trị (như bầu cử tổng thống Mỹ năm ngoái) sau đó khéo léo lồng các dự định tăng thuế.

Tiểu bang California tăng thuế là mãi mãi.

Năm nào California cũng có dự luật tăng thuế, nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Năm ngoái, dự luật nổi tiếng Proposition 13 đề nghị tăng ngưỡng thuế trên 2% với tài sản địa ốc thất bại. Nếu dự luật này thành công thì tiền thuế đất hằng năm (đã cao do giá nhà quá cao) của quý vị ở California sẽ còn tăng nữa.
# California đang tính tăng thuế lên người thu nhập cao để lấy tiền chi vào chương trình cho người vô gia cư

Tiểu bang California tăng thuế theo các dự luật

– Dự luật AB-71 (Assembly Bill-71) do các dân biểu đảng dân chủ đưa ra đang thảo luận tại Sacramento đề nghị tăng thuế thu nhập cho cá nhân (thuế Cali đã thuộc dạng cao nhất nước Mỹ) cho người thu nhập trên 1M năm. Dự luật này đang tạo tranh cãi mạnh mẽ do “khuyến khích người giàu” rời bỏ California.
– Dự luật AB-71 được xem là bản sao thu nhỏ của dự luật AB-2088 đánh thuế 0.4% cho người có tổng tài sản trên 30M đã và đang từng ở California (ít nhất 60 ngày) trong vòng 10 năm qua.
-Dự luật AB-1253 đề nghị tăng ngưỡng thuế thu nhập cánhất 13.3% (đã cao nhất nước Mỹ) lên 16.8%. Đó là chưa kể thuế thu nhập liên bang. Dự luật Ab-1253 đã chết từ năm ngoái nhưng đang được đề nghị xem xét lại năm nay dưới hình thức khác.
– Các dân biểu địa phương khác như thị trưởng, hội đồng giáo dục, càng có ảnh hưởng đến chính sách của nơi các cử tri đang sống. Vì vậy, khi đi bầu , các cử tri phải đọc kỹ hơn về đường lối chính sách của các dân biểu này và tìm chọn lựa người phù hợp.
                                                                            BS Wynn Tran, Los Angeles, USA
 Bên cạnh đó, các cư dân trong tiểu bang California nhớ lưu ý thêm về việc :Quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận tín dụng thuế thu nhập và tiền hoàn thuế của quý vị có thể tăng thêm khi quý vị khai thuế.
Sự mở rộng của Tín Dụng Thuế Thu Nhập (CalEITC), Tín Dụng Thuế dành cho Trẻ Em (YCTC) của tiểu bang California, cùng với Tín Dụng Thuế Thu Nhập (EITC) của liên bang, có thể mang về hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn đô la vào trong túi của quý vị.
Quý vị có thể sử dụng số tiền đó để trả tiền thuê nhà, học phí, điện nước, thực phẩm, và các chi phí quan trọng khác. Số tiền CalEITC sẽ phụ thuộc vào mức thu nhập của quý vị kiếm được từ công việc.
Quý vị cũng có thể hội đủ điều kiện nếu quý vị:
• Ít nhất đựơc 18 tuổi hoặc có một đứa con.
• Làm việc cho công ty hoặc tự sở hữu doanh nghiệp.
• Có Số An Sinh Xã Hội hoặc mã số cá nhân của người nộp thuế (ITIN).
• Đã sống ở tiểu bang California ít nhất nữa năm của năm khai thuế.
Nếu quí vị đủ điều kiện cho CalEITC và có một đứa con dứơi sáu tuổi, quí vị có thể đủ điều kiện cho YCTC.