Đọc bài báo này mà tưởng chuyện đùa: Tiểu bang Massachusetts do đảng Dân chủ nắm quyền sẽ cho các tù nhân chích Vaccine COVID-19 trước mọi người khác

Mặc dầu TT Trump đã quy định Vaccine Covid-19 phải ưu tiên cho người già , người phục vụ trong ngành y tế nguy hiểm tiếp xúc với bệnh nhân và người có bệnh lý nền nguy hiểm.

Nhưng ở Tiểu bang Massachusetts, hơn 50% số tù nhân là người da đen và người Latino, mặc dù họ chỉ chiếm chưa tới 20% dân số của tiểu bang, họ lại được ưu tiên chích ngừa trước

Lý giải cho việc để tù nhân thuộc nhóm chích vaccine đầu tiên, Bác sĩ Simone Wildes, thành viên của hội đồng cố vấn Tiểu bang Masachusetts, người có quyền chỉ định nhóm người nào được nhận vaccine trước tại tiểu bang này, nói là: ‘Tụi tôi đưa ra khuyến nghị cho tù nhân thuộc nhóm chích vaccine đầu tiên là để đảm bảo sự công bằng’.

Vậy thế nào là sự “công bằng”???

– Tù nhân, những người phạm tội (có thể là tội rất nghiêm trọng), tại sao lại được ưu tiên chích vaccine trước cả người già và người có bệnh lý nền nguy hiểm đang sống ngoài xã hội? Không lẽ những công dân tuân thủ pháp luật, và thuộc nhóm có nguy cơ tử vong cao nhất nếu nhiễm Covid, lại bị xếp sau những người vi phạm pháp luật?

– Chúng ta không phản đối nếu tù nhân già yếu, có bệnh được ưu tiên chích vaccine trước những người trẻ khoẻ đang sống bên ngoài xã hội; nhưng kể cả khi tù nhân là người già và người có bệnh nền nguy hiểm, thì cũng nên để người già và người có bệnh nền nguy hiểm và những người phục vụ trực tiếp các bệnh  nhân chích ngừa trước

– Rất nhiều trong số tù nhân này là những kẻ phạm tội giết người, cố tình kết liễu mạng sống của người vô tội khác trước khi bị bắt vào tù, ưu tiên họ như vậy thì “công bằng” chỗ nào?

Theo Cahuvilin