Tòa án Michigan ra phán quyết buộc Ngoại trưởng Jocelyn Benson của tiểu bang phải cung cấp tất cả các dữ liệu bầu cử
Căn cứ việc ngăn chặn hồ sơ pháp y và đe dọa trưởng nhóm luật sư thẩm định pháp y hệ thống Dominion của Ngoại trưởng Jocelyn Benson vào tháng 12/2020
Hôm nay Tòa án Michigan  đã tống đại quyết định điều tra tổng thể cơ quan bầu cử MI. Bắt đầu từ Hạt Antrim vì đây là hậu vệ chính dẫn đầu trong hàng thủ bảo vệ bằng chứng gian lận bầu cử ở MI mà đảng Dân chủ ngang nhiên che dấu.
Phán quyết của tòa án đã ra lệnh cho Ngoại trưởng Jocelyn Benson ngay lập tức cung cấp mọi thư từ, liên lạc và tài liệu của Bang Michigan (bao gồm nhưng không giới hạn ở Văn phòng Ngoại trưởng Jocelyn Benson):
– (a) Hạt Antrim, (b) Hạ viện Michigan ( bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các thành viên hoặc văn phòng), và (c) Thượng viện Michigan (bao gồm nhưng không giới hạn ở các thành viên hoặc văn phòng) liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020.
– (a) Chính phủ Liên bang. (b) Hạ viện Hoa Kỳ (bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các thành viên hoặc văn phòng), và (c) Thượng viện Hoa Kỳ (bao gồm nhưng không giới hạn các thành viên hoặc văn phòng) liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020.
– Hệ thống bỏ phiếu thống trị liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020.
– Amazon (hoặc bất kỳ nhân viên, viên chức hoặc giám đốc nào) về cuộc bầu cử năm 2020.
– Apple (hoặc bất kỳ nhân viên, viên chức hoặc giám đốc nào) liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020.
– Google (hoặc bất kỳ nhân viên, viên chức hoặc giám đốc nào) về cuộc bầu cử năm 2020.
– Facebook (hoặc bất kỳ nhân viên, viên chức hoặc giám đốc nào) liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020.
Nhớ trở lại vụ Thống đốc và Ngoại trưởng Jocelyn Benson của bang Michigan  yêu cầu truyền thông xóa tất cả các bài về kết quả kiểm tra pháp y tới 65,8% sai số, họ cố tình không cho luật sư Công bố cho bên nguyên đơn ?