Tối cao Pháp viện  bác bỏ vụ kiện của Texas thách thức chiến thắng trong cuộc bầu cử của Biden ở 4 bang  chiến lược cho là vi hiến

Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hôm thứ Sáu 12 /11 .2020 đã từ chối  đơn khởi kiện do  tiểu bangTexas đưa ra và đơn kiện này đã được Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn

Trong đơn kiện này tiểu bang Texas thách thức chiến thắng trong cuộc bầu cử của Tổng thống đắc cử Joe Biden tại các bang  là Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. là vi hiến

Tòa án cao nhất của quốc gia là đã từ chối vụ kiện của Tổng chưởng lý Texas Ken Paxton, đánh giá rằng kiến nghị này thiếu căn cứ để khởi kiện,theo Điều III của Hiến pháp, vì cho rằng bang này không có tư cách khởi kiện.( Điều lll Câu 2 ghi : “Tiểu Bang không được thưa kiện Tiểu Bang” )

“Texas đã không thể hiện lợi ích có thể nhận thức được về mặt pháp lý đối với cách thức mà Bang khác tiến hành bầu cử của mình. Tất cả các động thái đang chờ xử lý khác đều bị bác bỏ như một cuộc tranh luận, ” Tối cao Pháp viện cho biết như thế

   Theo CNBC

Lâp luận trong đơn kiện Bộ trưởng Tư pháp Texas Ken Paxton tuyên bố các cơ quan hành pháp và tư pháp của  bốn tiểu bang này đã vi hiến khi đã sử dụng đại dịch coronavirus như một cái cớ để thay đổi các quy tắc bầu cử và mở rộng đáng kể việc bỏ phiếu bằng thư  mà không có sự chuẩn y của cơ quan lập pháp của tiểu bang ( Đây là đơn vị  hành chánh được quyền chấp thuận thay đổi quy trình bầu cử ( Theo hiến pháp Hoa kỳ quy định )

Tuy tòa án không đưa ra kết quả kiểm phiếu, nhưng không có bất đồng quan điểm nào, kể cả trong số ba Thẩm phán được Tổng thống Trump đề cử: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh và Amy Barrett.

Hai trong số những người bảo thủ của tòa án  đồng ý nhưng đưa thêm điều kiện là Thẩm phán Samuel Alito và Thẩm phán Clarence Thomas, ( Phe bảo hiến ) cho biết họ có thể cho phép Texas khởi kiện,  nhưng họ sẽ không ngăn cản bốn tiểu bang trên hoàn tất công bố kết quả bầu cử của họ.

                                                  Theo newsmax