Tỷ phú Louis DeJoy còn bắt chước TT. Trump là nhận nhiệm vụ ” Tổng quản Bưu Điện Hoa kỳ ” không ăn lương, số tiền lương hàng năm của Ông sẽ dành cho Hội Quả Phụ Bưu Điện Hoa kỳ …những nhân viên Bưu điện chết trong khi làm việc.

Mấy tháng qua Đảng Dân Chủ, Nancy Pelosi, lấy lý do Dịch Vũ Hán, kêu gào để cử tri Mỹ nên bỏ phiếu bằng thơ ( mail-in voting), sách lược này được truyền thông cánh tả cổ võ hô hào , nghĩ rằng phen này đảng DC có cơ hội ăn gian phiếu bầu nữa …Phe ủng hộ Ông Trump lo ngại, bưu điện tráo thơ, khuyên nhau trao phiếu tận tay ở thùng phiếu, đừng bỏ vào thùng thơ, sợ bị tráo. Ai ngờ Ông Trump âm thầm sắp xếp, thay đổi, bổ nhiệm từ ngày 10, tháng 5, 2020, một người công minh vào chức Tổng Quản Ngành Bưu Điện Hoa kỳ ( Postmaster General – USPS The United States Postal Services ) . Bị việc này đám truyền thông thổ tả dấu kín, không đăng tin, nên không ai hay biết, cứ lo sợ bị tráo phiếu. Ông Trump cũng lặng thinh, vì đã tính trước hết rồi:

bd

Phía Nam, ông Trump cho xây bức tường, ngăn di dân lậu. Mấy triệu phiếu mà Đảng Dân Chủ mong chờ, nằm kẹt cứng bên kia biên giới, cho nên trước đây, bà chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi quyết không chấp thuận kinh phí xây tường là vậy, nhưng Ông Trump cũng xoay sỡ làm cho được. ..Bây giờ gần xong rồi; Đảng Dân Chủ không còn mong gì ở di dân, đành xoay qua kế khác: Bỏ phiếu bằng thơ. Nào ngờ Ông Trump cao tay ấn:

– Chấn chỉnh Bưu Điện, ngăn ngừa tráo phiếu, bổ nhiệm vị Tổng Quản mới: Ông Louis DeJoy thay thế người của Obama. Thế là Đảng Dân Chủ hết đường lươn lẹo. Vị Tổng Quản mới nầy là một tay gộc: Tỷ phú Louis DeJoy, một Chủ Tịch trong tập đoàn Nghiên Cứu Chiến Lược Toàn Cầu ( LDJ Global Strategies ) đồng thời là Hiệu trưởng Đại Học Elon University. Ngoài ra tỷ phú Louis DeJoy còn là chủ Hội thiện nguyện mang tên ” Louis DeJoy Aldona Wos Family Foundation ” ( số vốn của hội thiện nguyện trên $ 26 tỷ USD )Hội nầy có mặt trên 16 quốc gia ( nhánh riêng của tập đoàn Rothschilds Europe )

tp

Tổng thống Trump có lẽ biết ” sinh tử phù ” tráo phiếu này nên phải vời nhân vật nầy chấp chính để cao tay ấn mới gỡ nỗi chuyện trí trá này. Với danh vọng và tài sản của Tỷ phú Louis DeJoy, thì một chức vụ hành chánh như vầy …quá tầm thường ? .Tỷ phú Louis DeJoy còn bắt chước TT. Trump là nhận nhiệm vụ ” Tổng quản Bưu Điện Hoa kỳ ” không ăn lương, số tiền lương hàng năm của Ông sẽ dành cho Hội Quả Phụ Bưu Điện Hoa kỳ …những nhân viên Bưu điện chết trong khi làm việc.

buudien1
buudien2
Tổng quản Bưu Điện Hoa kỳ
                                     Bưu Điện Hoa kỳ