59 / 100

Trong thế giới bằng hữu  đôi lúc bạn nhận ra tín hiệu Unfriend trên Facebook nhưng đó là một mối liên hệ có thực

Bổng một ngày ..xấu trời nào đó , bạn nhận được thông báo   “Someone removed you from his ( her ) friendlist ở Facebook “ Bạn sẽ làm gì.

Đối với mình , mình phải lập tức  “Tiên trách kỹ, hậu trách nhân ” để xem lại mình ngay tức khắc :

1/Mình xem lại các nhân vật chính mà mình nhắc trong note , trong status vừa rồi có dây mơ rễ má gì đến người vừa unfriend mình không ? mà khiến họ chạnh lòng xót dạ uất ức nghịch chơi ? Nếu đúng họ có dây mơ rể má ..thì thôi ..đành chia tay. Bị người thân , người hùng , thần tượng của họ mà mình cà khịa  chê bai hay xỏ xiên , bêu rếu..thì họ có quyền unfriend chứ  ( Họ hỏng chửi mình mà unfriend ..là đã lịch sự với mình lắm rồi )

2/Mình xem thử coi mình có nhắc khéo ,có đá bổng cẩu pháp mấy chủ nhân cái chuyện khoe của , khoe tài , khoe đào hoa chịu hỏng nỗi …khoe quen ông lớn nầy ..bà chức to kia.  Hay khoe chức vụ , khoe kiến thức, với mục đích hảnh tiến .Hoặc mấy quý vị khệnh khạng kiểu ta đây ưa lên lớp, dạy đời .(Dù mình và nhiều người biết tỏng tong đời tư nhớp nhuá của họ ) Nếu quả thật chuyện unfriend nầy có dính vào chuyện đá bổng của mình , ..Mừng qúa, mình cho họ đi luôn,..hỏng hề tiếc rẻ ..) Bị cứ duy trì bạn bè loại nầy..mình mắc thêm khẩu nghiệt ..Mà unfriend  người ta trước , thì có vẽ mình hỏng có lập trường ..Bị mình khó chọn bạn ..mà đã chọn thì trung thành với bạn dù não nề khi nhìn trúng họ

Nếu không trúng 2 trường hợp trên ..Mình phải xem lại mình có lạm dụng tag không ? Note vừa rồi của mình đụng chạm gì đến trực tiếp đến người đó không?..Comment vừa rồi của mình có xung đột gì với họ không ? Riêng phần tag mình đã có kinh nghiệm với một người bạn văn nhỏ ( Cậu ấy unfrined với mình …chỉ vì thấy cái gì lý thú mình ưa tag cho cậu ấy ..Điều nầy làm mình ray rức cả một thời gian , ân hận và rút kinh nghiệm rồi )  Giờ thường thì chỉ ai liên quan mật thiết với hình ảnh hay sự kiện ở note của mình ..mình mới tag để mời họ xem …Mình cố tránh chuyện tag làm phiền lắm..Và nếu mình cần phải nói rõ một vấn đề gì  có thể gậy chuyện hiểu lầm ( như sẽ bị cho là lên mặt , thầy đời hay nói cạnh nói khoé ..mình ưa PM cho họ chứ không post public ) ..Mà xét hoài hỏng có nhưng vẫn bị unfriend .Thì mình sẽ ngửa cổ lên mà than rằng ” Ôi duyên tình đôi ta đến đây đã tận ” Hẹn facebook ..kiếp sau ..tái lai ”