72 / 100
Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ- USCIS đã thông báo hôm nay họ sẽ quay lại phiên bản 2008 của bài kiểm tra nhập tịch bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2021.
 Vào ngày 1 tháng 12 năm 2020, USCIS đã triển khai bài kiểm tra công dân nhập tịch sửa đổi (bài kiểm tra công dân năm 2020) như một phần của quá trình cập nhật và đánh giá bài kiểm tra hai năm một lần. USCIS xác định quy trình phát triển bài kiểm tra công dân năm 2020, nội dung, quy trình kiểm tra và lịch trình thực hiện có thể vô tình tạo ra những rào cản tiềm tàng đối với quá trình nhập tịch. Hành động này phù hợp với khuôn khổ của Lệnh Hành pháp về Khôi phục Niềm tin trong Hệ thống Nhập cư Hợp pháp của Chúng tôi , trong đó chỉ đạo việc xem xét toàn diện quy trình nhập tịch để loại bỏ các rào cản và làm cho quy trình này dễ tiếp cận hơn đối với tất cả các cá nhân đủ điều kiện.
– Bài kiểm tra công dân năm 2008 đã được phát triển kỹ lưỡng trong thời gian nhiều năm với sự tham gia của hơn 150 tổ chức, bao gồm các chuyên gia ngôn ngữ thứ hai, các nhà giáo dục và sử học tiếng Anh, và đã được thí điểm trước khi thực hiện. USCIS mong muốn làm cho quy trình dễ tiếp cận nhất có thể theo chỉ thị của Tổng thống Biden yêu cầu xem xét quy trình kỹ lưỡng.
– Bài kiểm tra công dân được tổ chức cho những người nộp đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ thông qua nhập tịch và là một trong những yêu cầu luật định để nhập quốc tịch. Người nộp đơn phải chứng minh kiến ​​thức và hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản của lịch sử, nguyên tắc và hình thức chính phủ của Hoa Kỳ. Quyết định nhập quốc tịch thể hiện sự đầu tư và cam kết đối với quốc gia này. USCIS cam kết tổ chức một bài kiểm tra là một công cụ học tập công dân và thúc đẩy sự hòa nhập công dân như một phần của quá trình chuẩn bị kiểm tra.
– Những người nộp đơn xin nhập quốc tịch vào hoặc sau ngày 1 tháng 12 năm 2020 và trước ngày 1 tháng 3 năm 2021, có khả năng đã học cho bài kiểm tra năm 2020; do đó, USCIS sẽ cung cấp cho những ứng viên này tùy chọn để làm bài kiểm tra công dân năm 2020 hoặc bài kiểm tra công dân năm 2008. Sẽ có một giai đoạn chuyển tiếp khi cả hai bài kiểm tra đều được cung cấp. Bài kiểm tra năm 2020 sẽ bị loại bỏ dần vào ngày 19 tháng 4 năm 2021, đối với những người dự thi đầu tiên. Các ứng viên nộp đơn vào hoặc sau ngày 1 tháng 3 năm 2021, sẽ làm bài kiểm tra công dân năm 2008.
– Các mục kiểm tra và hướng dẫn học tập có thể được tìm thấy trên Trung tâm Tài nguyên Quốc tịch trên trang web USCIS. USCIS cũng đã cập nhật Sổ tay Chính sách (PDF, 444,11 KB) cho phù hợp; xem Tập 12, Phần E, Kiểm tra tiếng Anh và dân sự và các ngoại lệ, Chương 2, Kiểm tra tiếng Anh và dân sự .
– Để biết thêm thông tin về USCIS và các chương trình của USCIS, vui lòng truy cập uscis.gov