Hôm nay trong cuộc bỏ phiếu chuẩn thuận của Ủy ban tư pháp Thượng Viện với kết quả 12-0 cho bà Thẩm phán Amy Coney Barret vào TCPV. Với kết quả này, vào thứ hai tuần sau Thượng viện sẽ  tiếp tục bỏ phiếu chung cuộc .
10 ghế trống để hình các TNS vắng mặt 
Với số phiếu chuẩn thuận này Ủy ban tư pháp Thượng Viện chuyển tiếp lên Thượng Viện tiếp vào ngày Thứ 2 tuần sau này để  bỏ phiếu bầu bán được chính thức tiến hành .
Qua gần một tuần lễ điều trần tại Ủy ban tư pháp Thượng viện, bà Thẩm phán Amy Coney Barret đã chịu đủ moi câu hỏi vặn vặn vẹo mưu mô cố tình gài bẫy bà  từ nghiệp vụ , đến ý thức hệ và cả niềm tin tôn giáo cá nhân của bà . Nhưng với tâm thế của một người  Thẩm Phán đang thực hiện Hiến pháp đúng đắn, bất vụ lợi , cộng thêm bề dày về nghiệp vụ vững vàng. Bà Thẩm phán Amy Coney Barret đã có những câu trả lời thật chuẩn mực, vững vàng và làm đối phương cứng họng , thậm chí phải quê mặt trước dư luận khi phải phơi bày bản chất và mục đích xấu xa mưu mô của mình qua các câu hỏi  vặn vẹo bà Amy .
Phe Dân Chủ  trong cuộc điều trần tại Uỷ Ban Tư pháp Thương viện Mỹ xem như  đã thất bại hoàn toàn trước một người phụ nữ thông minh, nhã nhặn vững vàng nghiệp vụ và bản lãnh như bà Amy Coney Barrett.
Thua bà Amy đau đớn như thế nên hôm nay, các nghị sĩ Dân Chủ trong Uỷ ban tư pháp Thượng viện chơi màn ”tẩy chay” không hiện diện ở cuộc bỏ phiếu . Dù vậy Uỷ ban tư pháp Hạ Viện cũng vẫn tiến hành thủ tục bỏ phiếu bình thường, với kết quả bỏ phiếu chuẩn thuận 12-0
Sự hèn nhát khi nhận thấy trước sự thua  trắng trong cuộc bỏ phiếu này mà  những Thượng nghĩ sĩ này đã vắng mặt . Âu cũng là một lần nữa bộc lộ tư cách của mình cho các cử tri dễ dàng nhận rõ, và các cử tri Mỹ sẽ có thêm những quyết định đúng đắn hơn về sự lựa chọn chức danh TNS vào các cuộc bầu cử sắp tới .
Ngay khi có kết quả cuộc bầu phiếu chuẩn thuận này .Tổng thống Donald Trump  đã lập tức đã tweet ”Một ngày lớn của nước Mỹ!”