83 / 100

Vàng và tiền của VNCH để lại sau 30 tháng 4 năm 1975 bao gồm 21.7 Tấn vàng và 396 Triệu Dollar.

Vàng và tiền để lại ở Ngân hàng Quốc gia sau 1975
Vàng và tiền để lại ở Ngân hàng Quốc gia sau 1975

16 tấn vàng dự trữ ở tầng hầm Ngân hàng Quốc gia VNCH. 5,7 tấn vàng VNCH ký gửi ở Thụy Sĩ, được chánh quyền mới chuyển sang ngân hàng quốc gia Tiệp Khắc nhờ bán để đổi lấy ngoại tệ. Còn nửa tấn cuối cùng thì chính trường Tiệp Khắc xảy ra bất ổn, nhưng Vietcombank đã kịp thời chuyển vàng về nước an toàn.

93 triệu USD VNCH gửi ở các nước khác, bị Mỹ phong tỏa sau 1975 cũng được thu hồi sau Mỹ bãi bỏ chính sách cấm vận với Việt Nam. Cả gốc và lãi thu được là gần 396 triệu USD.

Tóm lại về vàng và tiền của VNCH để lại gồm:

1. Trong nước với 16 tấn vàng dự trữ ở tầng hầm Ngân hàng Quốc gia. Về sau, lượng vàng này được đưa qua Liên Xô bán cùng với các loại vàng có trong nước gồm tất cả 40 tấn, để trả nợ và giải quyết các nhu cầu khó khăn sau này, khi còn 2,7 tấn vàng chưa bán hết thì ở Liên Xô sụp đổ. Số vàng còn lại này cũng được chuyển về Việt Nam an toàn.

2. Ở Thuỵ Sĩ VNCH có gửi 5,7 tấn vàng trong ngân hàng Bank fur Internationnalen Zahlung Sausgleih.

3. Số ngoại tệ khả dụng của VNCH gửi ở nước ngoài như ở Ngân hàng dự trữ liên bang Hoa Kỳ ở hai chi nhánh New York và San Francissco; Ngân hàng thanh toán quốc tế (Bank of International Settlements, BIS) ở Basel, Thuỵ Sĩ ; Bank of America và Citibank. Số ngoại tệ này phần lớn đầu tư vào công khố phiếu. Tổng dự trữ ngoại hối là 252,2 triệu USD, số dư có 138.798.820 USD Vietcombank hồi đó đã tiến hành các thủ tục rút dần về nước để giải quyết tình trạng khan hiếm ngoại tệ nghiêm trọng.

Việt Nam thu hồi được tất cả Vàng và tiền của VNCH để lại 

Theo ông Nguyễn Duy Lộ, nguyên phó tổng giám đốc Vietcombank, Việt Nam không chỉ thu hồi được tất cả số tiền gốc ngoại tệ ký gửi ở nước ngoài mà còn lấy được cả lãi với tổng số lên đến gần 396 triệu USD.

Còn năm 1997, chánh quyền mới có trả nợ* cho VNCH là 145 triệu USD . Vì số tiền này là tiền đầu tư của doanh nhân Nhật vào Miền Nam Vietnam. Sau khi Vietnam trả số tiền này, chính phủ Nhật đã viện trợ không hoàn lại gần 200 triệu đô la.