Vệ binh Quốc gia đã đến Washington DC để hỗ trợ chính quyền địa phương trong các cuộc biểu tình ủng hộ Trump   Dựa trên yêu cầu của Thị trưởng Thành phố ,nên  Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller đã chấp thuận .
Chương trình rally tại rallies
Theo một quan chức quốc phòng cho biết : Cuộc biểu tình ủng hộ Tổng Thống Trump và bảo vệ kết quả bầu cử công bằng , được lên kế hoạch vào tuần này, thứ tư 1/6/2020 tại Thủ Đô
Lầu Năm Góc chấp thuận yêu cầu của Thị trưởng triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia sắp tới. hầu bảo vệ an ninh cho cuộc rally vĩ đại lịch sử tại Washington DC này ”
Ngày thứ tư 6/1/2021 Ngày của sự công chính và sự thật

 Chính Phó Tổng thống Mike Pence, trong cuộc rally ở Georgia hôm nay 1/4/202 Ông đến để vận động người dân bỏ phiếu cho hai ứng viên Thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa để giúp đảng Cộng Hòa giữ ưu thế đa số tại Thượng viện liên bang. Trong cuộc rally, ông Pence phát biểu: “Tôi biết tất cả những nghi ngại của chúng ta về kỳ bầu cử vừa qua. Tôi muốn đảm bảo với các bạn rằng, tôi chia sẻ mối quan ngại với hàng triệu người Mỹ về những bất thường của phiếu bầu và tôi hứa với các bạn, Thứ Tư này sẽ là ngày của chúng ta trong Quốc hội. Chúng ta sẽ nghe các kháng nghị. Chúng ta sẽ nghe các bằng chứng.” – “I know we all got our doubts about the last election. I want to assure you, I share the concerns of millions of Americans about voting irregularities, and I promise you, come this Wednesday we’ll have our day in Congress. We’ll hear the objections. We’ll hear the evidence.”

(Hình ông Pence trong buổi rally hôm nay.)
Pence tweet cho biết đã đến Georgia:
Link video phát biểu của ông Pence do Fox News ghi từ hiện trường:

Tổng Hợp