84 / 100

Viên chức thành phố Windham, bang New Hampshire đã nhận được lời đe dọa sẽ bị giết chết nếu họ tiến hành việc kiểm tra máy bỏ phiếu và các lá phiếu của kỳ bầu cử  3/11/2020

Viên chức thành phố Windham, bang New Hampshire
Viên chức thành phố Windham, bang New Hampshire

Sáng nay,  Chủ tịch Hội đồng Quản trị thành phố Windham thông báo rằng ông ấy đã nhận được “ít nhất hai lời đe dọa nặc danh về cái chết đến với ông ”.

Ông nói thêm, “các mối đe dọa ẩn danh về cái chết cho ông nếu ông tiến hành việc kiểm phiếu ở địa phương này ” Với lời đe doạ trực tiếp này buộc lòng ông phải công khai, để phòng khi bất trắc

Viên chức thành phố Windham, bang New Hampshire kêu cứu

Nhiều người biết rằng, tôi đã tích cực tham gia với một Thượng nghị sĩ bang và những người khác trong vài tháng qua – thúc đẩy việc kiểm tra pháp y đối với các máy bỏ phiếu và lá phiếu của Windham từ cuộc tổng tuyển cử ngày 3 tháng 11 năm 2020.

Một đạo luật bắt buộc kiểm tra pháp y đã được thông qua vào ngày 12 tháng 4. Một phần sự ủng hộ của tôi đối với Dự luật bao gồm việc giữ cho công chúng biết và yêu cầu họ tôn trọng trình bày suy nghĩ của mình cho các quan chức chính phủ thích hợp. Phản ứng của họ đã được áp đảo.

Nghĩa vụ công dân của mọi công dân là tham gia với chính phủ của chúng ta – đặc biệt là khi các quyết định quan trọng được đưa ra liên quan đến tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử của chúng ta. Sự tham gia của người dân là nền tảng của chính phủ đại diện của chúng tôi.

Tôi đã có một mối quan hệ tốt đẹp, lành mạnh và tôn trọng với Chủ tịch trong nhiều năm. Tôi hoàn toàn đồng ý với anh ấy rằng bất kỳ loại đe dọa nào – được che đậy hay không – đều vượt qua ranh giới. Nhưng tôi không đồng ý rằng “điều này là do tôi”. Tôi KHÔNG chịu trách nhiệm về hành động của bất kỳ người nào khác. Tôi KHÔNG BAO GIỜ kích động – cũng không dung túng – bạo lực. Thật vô trách nhiệm khi tôi bị đổ lỗi cho hành động của người khác.

Viên chức thành phố Windham, bang New Hampshire bị đe doạ giết chết nếu mở lại cuộc kiểm phiếu 

Để hữu ích, tôi đã yêu cầu nhận một bản sao của các mối đe dọa để tôi có thể đưa chúng vào ngữ cảnh. Chủ tịch nói với tôi rằng một lời đe dọa được thực hiện qua email và lời đe dọa kia là tin nhắn thoại – và ông ấy sẽ chuyển chúng cho tôi sau ngày hôm nay / tối nay. Do bị cáo buộc nghiêm trọng, tôi ngay lập tức nói chuyện với Quản lý thị trấn để xem anh ta có bản sao của email hay không. Tôi được cho biết rằng anh ấy sẽ xem các email và cố gắng chuyển nó cho tôi.

Tôi không có bất kỳ tài liệu tham khảo nào về những mối đe dọa được đưa ra cụ thể, nhưng trong thời gian chờ đợi, tôi muốn nói rõ rằng tôi tôn trọng Chủ tịch và Ban lựa chọn. Công chức không bao giờ được đặt vào một vị trí mà họ bị đe dọa. Không bao giờ.

Tôi sẽ không yêu cầu mọi người ngừng gửi mối quan tâm của họ cho bất kỳ quan chức công cộng nào. NHƯNG TÔI SẼ NGHIÊN CỨU RẰNG KHI BẠN LÀM VIỆC, BẠN PHẢI NGHIÊM TÚC VÀ TÔN TRỌNG.

 Theo Gateway Pundit